Svet dokážu zmeniť len „veľkí“ ľudia alebo masy. V tomto článku sa zameriame práve na tých veľkých ľudí, po ktorých ostali myšlienky, hudba, vynálezy...

Svet dokážu zmeniť len „veľkí“ ľudia alebo masy. V tomto článku sa zameriame práve na tých veľkých ľudí, po ktorých ostali myšlienky, hudba, vynálezy či posolstvo aj naďalej žiť na Zemi, medzi všetkými ľuďmi. Bohužiaľ boli na Zemi aj ľudia, ktorí zmenili svet úplne opačným smerom a šírili zlo. Tento článok je aj o nich.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ježiš Kristus

ludia jezis

Jedna z najvýraznejších postáv celého ľudstva. Človek, ktorý na svet priniesol nový pohľad, nové rozmýšľanie. Nemôžeme pochybovať o tom, že ľudia, ktorí žijú podľa jeho príkladu, sú naozaj lepšími. Čo viac treba?

Wolfgang Amadeus Mozart

ludia mozart

Narodil sa v rakúskom meste Salzburg. Počas svojho života sa stal hudobným géniom, ktorý každou svojou skladbou vyšperkoval svoje umenie do dokonalosti. Niet pochýb o tom, že tento skladateľ patrí medzi tých, ktorí boli obdarení najväčším talentom.

[youtube k1-TrAvp_xs 720 410]

Martin Luther King

ludia king

Jeho slávnu reč pozná hádam každý. Martin Luther King sníval svoj sen pred masami ľudí presne v roku 1963. Vďaka nemu, nie sú ľudia posudzovaní na základe farby pleti v takej miere, ako tomu bolo niekedy. Multikultúrna spoločnosť je dnes už takmer všade samozrejmosťou. Multikultúrna výchova je dnes súčasťou metodických pokynov aj pre slovenských pedagógov. Príklad, ktorý dal Martin Luther King svet naozaj zmenil.

Albert Einstein

ludia einstein

V škole bol zlým žiakom. Požiadalo ho, aby z nej odišiel. Neznášal učiť sa naspamäť seba samého však našiel v matematike a fyzike. Je autorom kvantovej teórie a tak isto aj držiteľom Nobelovej ceny za fyziku. Jeho všeobecnej teórie relativity je dodnes prikladaný veľký význam. Bol pacifistom, ktorý varoval pred pretekami v zbrojení. Izrael mu ponúkol v roku 1952 funkciu prezidenta krajiny, ktorú odmietol.

William Wilberforce

ludia willian

Bol to jeden z mála politikov, ktorý sa snažil spraviť niečo pozitívne a zároveň bez vidiny zisku, narozdiel od tých dnešných. Jeho hlavnou snahou bolo zakázať obchodovanie s otrokmi vo vtedajšej Britskej koloniálnej ríši. Jeho snaha však nebola zbytočná, a v roku 1807 bolo obchodovanie s otrokmi zakázané.

George Orwell

ludia orwell

Stal sa autorom antiutopického románu 1984. Predpovedal vznik všadeprítomného totalitného štátu i antidiskriminačnej legislatívy, ktorá sa v súčasnosti stáva častým terčom odporcov Európskej únie. Politickú satiru uplatnil v románe Zvieracia farma. Jeho diela majú čo povedať aj dnešným voličom.

Mahátma Gándhí

ludia gandhi

Bol zástancom filozofie nenásilného protestu a bol kritikom britského imperializmu. Celý svoj život bojoval za nezávislosť svojej krajiny. Jeho život zasiahlo aj učenie Ježiša Krista, vďaka ktorému dával dôraz najmä na pokoru a odpustenie. Zomrel však pre svoje ideály guľkou z pištole.

Guy Fawkes

ludia fawkes

Pokúsil sa pred vyše štyristo rokmi o katolícky prevrat vo Veľkej Británii. Prichytili ho však pod Westministerským palácom so sudom pušného prachu. Pokúšal sa o atentát na protestanského kráľa Jakuba I. a členov oboch komôr parlamentu, ktorý sa mu ale nepodaril. Dnešným ľuďom je však známy najmä vďaka maske, ktorú prezentuje hnutie Anonymous.

Nikola Tesla

ludia tesla

Tento geniálny srbský vynálezca prispel vlastným úsilím k zlepšeniu kvality života celého ľudstva. Bol však dlhú dobu nedocenený a nepochopený. Prišiel na princíp vzniku striedavého prúdu, pripisujú sa mu zásluhy aj za objav prenosu energie vzduchom. Mal dlhodobé nezhody s Thomasom Alvom Edisonom, ktorý bol v podnikaní so svojimi vynálezmi oveľa úspešnejší. Nikto nevie, koľko patentov by malo naozaj patriť Teslovi, keby mu ich neukradli iní ľudia.

Adolf Hitler

ludia hitler

V Nemecku zriadil absolútnu diktatúru. Agresívnou politikou voči okolitým krajinám vyvolal v Európe druhú svetovú vojnu. Bol inšpirátorom a hlavným organizátorom masového vyvražďovania obyvateľstva a vojnových zajatcov v okupovaných krajinách, osobitne v ZSSR. Za nepriateľov Nemecka považoval politických oponentov ale aj rôzne skupiny obyvateľstva, najmä ŽidovSlovanovhomosexuálov a iných. Bol zodpovedný za hmotné a morálne zničenie Nemecka v priebehu vojny. Má na svedomí milióny obetí druhej svetovej vojny.

Stalin

ludia stalin

Vlastným menom Josif Vissarionovič Džugašvili vládol neobmedzenou mocou od roku 1927 a podľa mnohých odhadov sa stal jedným z najväčších zločincov 20. storočia. Práve v roku 1927 začalo budovanie socializmu v jednej krajine: kolektivizácie poľnohospodárstva a industrializácie, likvidácie všetkých domnelých odporcov, kulakov, kňazov aj najbližších spolupracovníkov a priateľov vrátane armádnych špičiek a kultúrnej elity. Boj proti Hitlerovi, víťazstvo v druhej svetovej vojne a úspechy na Jaltskej i Postupimskej konferencii ho utvrdili v jeho nepremožiteľnosti. Čistky pokračovali až do jeho smrti. Viaceré zdroje uvádzajú, že má na svedomí viac ľudských životov ako Adolf Hitler.

Pozri aj: Fotografie, ktoré otriasli celým svetlom