Public Domain

Určte správne, koľko obyvateľov majú tieto krajiny Európy.

Na Slovensku žije 5,5 milióna obyvateľov. To je v porovnaní s niektorými európskymi štátmi skutočne mizivé číslo a niektoré metropoly, napríklad taký Londýn či Paríž, majú aj so započítaním aglomerácie aj dvojnásobný počet obyvateľov. Na druhej strane sú v Európe aj štáty, ktoré majú menej obyvateľov ako Bratislava. Dokážete napriek tomu správne určiť, koľko obyvateľov majú jednotlivé štáty v kvíze? 

Poznámka č.1: Údaje do kvízu sme čerpali z databázy Svetovej banky za rok 2020. 

Poznámka č. 2: Počet obyvateľov je uvádzaný v miliónoch a je zaokrúhlený na jednu desatinu.

Koľko obyvateľov má Francúzsko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Nórsko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Holandsko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Rakúsko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Estónsko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Nemecko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Maďarsko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Rusko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Taliansko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Česko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Chorvátsko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Dánsko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Srbsko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Írsko?

Public Domain

Koľko obyvateľov má Poľsko?

Public Domain

1
Uložiť článok
Komentovať