adme

Čo treba robiť, ak vás zastihne búrka a vy na takúto situáciu nie ste vôbec pripravení?

Ak ste doma a v bezpečí a zrazu sa strhne búrka, zvyčajne to nepredstavuje žiadny problém. Naopak, ak si k tomu sadnete so svojím partnerom či partnerkou napríklad k blčiacemu kozubu a popíjate popri tom dobré vínko, vyčíňanie živlu sa môže razom zmeniť na niečo romantické. Iné však je, ak ste v prírode, napríklad na otvorenom priestranstve a zrazu sa strhne búrka, ktorá je doprevádzaná bleskami. Takáto situácia je už život ohrozujúca a ak sa nezachováte rozumne, môže sa to skončiť aj tragicky.

Zásah bleskom pri tom nie je až tak neobvyklým. Aj na Slovensku sa každý rok zaznamená niekoľko prípadov, kedy blesk udrel do, alebo veľmi blízko človeka a ten dostal ranu elektrickým prúdom. Našťastie nie vždy sa takéto niečo končí tragicky, avšak významné riziko tu stále existuje. Čo je teda najlepšie urobiť, aby ste búrku zvládli bez ujmy na zdraví?

Koľko máte času?

Pixabay

Aby ste zistili, ako ďaleko sa od vás nachádza búrka, stačí počítať čas medzi tým, ako vidíte blesk a ako počujete hrom. Tieto dva javy vznikajú naraz, avšak keďže zvuk sa šíri výrazne pomalšie ako svetlo, viete na základe rozdielu medzi týmito dvomi javmi určiť, ako ďaleko od vás udrel blesk. Ak je rozdiel približne 5 sekúnd a viac, znamená to, že máte ešte čas pohľadať vhodný úkryt. Ak je rozdiel menší, či dokonca počujete hrom súčasne ako vidíte blesk, potom vám reálne hrozí nebezpečenstvo a ak sa nachádzate v exteriéri, mali by ste sa okamžite ukryť.

Ak ste v interiéri

Pixabay

V prípade, že ste dnu v izbe, ste v bezpečí. Riziko hrozí najmä v prípade, ak by blesk udrel do domu, a preto by ste radšej mali odpojiť elektrické spotrebiče a najmä tie, ktoré majú citlivú elektroniku, teda počítač a televízor. Mnohí máme tieto prístroje zapojené v zástrčkách s prepäťovou ochranou, no v prípade, ak by udrel silný blesk priamo do domu, ani tie by nemuseli spotrebiče ochrániť. Istota je ich odpojiť.

  • V rámci svojej bezpečnosti sa radšej nesprchujte, či si nedávajte kúpeľ a to najmä v prípade, ak váš dom nie je vybavený bleskozvodom. Existuje teoretické riziko, že by v takom prípade mohlo dôjsť k zásahu.
  • Aj keď sme v úvode opisovali romantický scenár v pokoji domova pri kozube, radšej počas búrky nezakladajte oheň v kachliach alebo v kozube. Dym má veľkú elektrickú vodivosť a zvyšuje sa tým pravdepodobnosť pritiahnutia blesku.

Ak ste vonku

Pixabay

Tu platí základné pravidlo. Nepribližujte sa k vyšším objektom, keďže tie majú väčšiu pravdepodobnosť, že ich zasiahne blesk. To platí tiež o kovových predmetoch či o vode.

  • Vodné plochy sú počas búrky nebezpečné. Ak ste v blízkosti jazera, vodnej nádrže, či inej vodnej plochy, vzdiaľte sa od nej aspoň na 30 metrov. Nekúpte sa!
  • Nepostávajte pri plotoch a to najmä tých, ktoré sú vyrobené z kovu a kovového pletiva.
  • Ak hľadáte úkryt a v okolí sú stromy, vyhnite sa pokušeniu schovať sa pod ne. Radšej nájdite menší ker a schovajte sa tam. Udržujte odstup od stromov aspoň 20 metrov.
  • Ak ste na voľnom priestranstve a nikde nie je žiadny vyvýšený objekt, sadnite si a v prípade, že sa veľmi obávate, tak si ľahnite. Môžete pohľadať tiež priekopu, tá je v takom prípade na úkryt ideálna.
  • Aj keď nie je dokázané, že mobilný telefón dokáže priťahovať blesk, určite nechcete byť ten, kto to otestuje. Radšej ho vypnite.
  • Ak sa schováte v prístrešku, nezakladajte oheň, ten môže pritiahnuť blesk.

Ak cestujete autom alebo na bicykli

Pixabay

Auto prestavuje veľmi dobrú ochranu pred bleskom. Zastavte vozidlo na vhodnom mieste – ideálne nie na voľnom priestranstve a vypnite motor. Zavrite okná a dvere a ostaňte sedieť v aute. Nedotýkajte sa kovových častí. V prípade, ak by blesk udrel do auta, budete v bezpečí, keďže auto pôsobí ako Faradayova klietka.  Ak idete na bicykli, zastavte sa schovajte sa v budove, alebo nájdite iný vhodný úkryt.

Pozrite aj tieto ďalšie články, ktoré sa venujú nebezpečným situáciám, a ktoré vám môžu pomôcť aby ste ich v bezpečí zvládli: 

interez.sk (Matej Mensatoris), adme, redcross.org, lightningsafety.noaa.gov

Najnovšie články