Foto: Unsplash.com

Smrť fascinuje ľudí už tisícročia.

Odborníci, ale aj laici sa zaoberajú otázkou, čo sa s telom deje tesne pred smrťou, ale aj po nej. Vďaka moderným technológiám sme ale v súčasnosti k odpovediam bližšie než kedykoľvek predtým. Vedcom sa podarilo zistiť, že človek tesne pred smrťou ešte počuje a sluch je posledný zmysel, ktorý nám v posledných chvíľach života ostáva.

Človek počuje aj v poslednej hodine svojho života

Vedci sa už dlhšie nazdávali, že sluch je posledný zmysel, ktorý nám ešte tesne pred smrťou ostáva. Ako však informuje portál Medical Express, neostáva už len pri domnienkach, vedcom sa podarilo potvrdiť, že aj človek tesne pred smrťou, ktorý nereaguje na žiadne vonkajšie podnety ešte môže počuť. Ako uvádza štúdia publikovaná v časopise Scientific Reports, ide o jednu z prvých štúdií, kedy vedci skúmali sluch pacientov tesne pred smrťou.

Výskum prebiehal tak, že vedci skúmali elektrickú aktivitu mozgu ľudí za pomoci elektroencefalografie (EEG), pričom najprv podrobili sérii vyšetrení skupinu zdravých pacientov. Ďalšiu skupinu participantov tvorili pacienti, ktorí boli umiestnení do hospicu, avšak boli pri vedomí. Tým istým pacientom následne urobili vedci EEG opäť, tentokrát však v stave, keď už nereagovali na podnety z okolia. Je totiž bežné, že pacienti približne hodinu predtým, ako nastane prirodzená smrť, upadnú do stavu hlbokého bezvedomia.

Foto: unsplash

Nie je isté, či sa slová dostanú do vedomia umierajúceho

Výsledky výskumu sú vskutku zaujímavé. Ukázalo sa totiž, že mozog reaguje na zvukové podnety aj poslednú hodinu pred smrťou. Mozog niektorých pacientov reagoval na zvuk dokonca rovnako intenzívne ako mozog mladých a zdravých účastníkov výskumu. Vedci okrem toho testovali reakciu na známe, ale aj nezvyčajné zvuky. Podobný výskum vykonali pred časom európski vedci. Tí sa však nezaoberali zomierajúcimi pacientmi, ale jedincami s ťažkým poškodením mozgu, ktorí nereagujú na podnety z vonkajšieho prostredia.

Poznatok, že umierajúci počuje aj tesne pred smrťou, môže pomôcť pozostalým, ktorí sa ťažko vyrovnávajú so smrťou príbuzného. Vedomie, že umierajúci človek počuje posledné slová prihovárajúcej sa rodiny, môže pôsobiť ako útecha. Okrem toho, hlas blízkeho človeka je útechou nielen pre pozostalých, ale aj pre toho zomierajúceho. Je dôležité, aby v posledných momentoch vedel človek svojmu blížnemu vyjadriť lásku a povedať niekoľko slov na rozlúčku.

Vedci zároveň dodávajú, že aj keď sa vďaka výskumu podarilo dokázať, že ľudia tesne pred smrťou počujú, je otázne, či zvuky aj naozaj vnímajú. Aj keď ich totiž mozog registruje, nemusia sa dostať až do vedomia jedinca, a teda či dokáže rozoznať, kto sa mu prihovára, akou rečou a čo vlastne hovorí.

Medical Express
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )