Foto: National Archives of Sweden, Public domain, via Wikimedia Commons / Ilustračná foto: See page for author, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

K jednej z najšialenejších mučiacich techník, ktoré ničia ľudskú psychiku, sa používala obyčajná voda.

V histórii ľudstva nájdeme množstvo brutálnych mučiacich techník, ktoré spôsobovali nevysloviteľné fyzické utrpenie. A potom sú tu tie, ktoré človeka týrali predovšetkým psychicky a napokon ho priviedli až do šialenstva. Jednou z nich je takzvané čínske mučenie vodou.

V článku sa dozviete aj:

  • aký je priebeh čínskeho mučenia vodou;
  • aké pocity pri ňom mučiaca osoba zažíva;
  • kvôli čomu je kvapkanie vody na hlavu človeka také neznesiteľné;
  • kedy bolo čínske mučenie vodou prvýkrát zaznamenané;
  • kde a prečo sa využívalo.

Mučiaca praktika, pri ktorej človek trpí hlavne psychicky

Ľudia vyskúšali najšialenejšie spôsoby mučenia, pri ktorých ich obete trpeli nevýslovnou fyzickou bolesťou. Táto sa od nich líši v tom, že spôsobuje predovšetkým bolesť psychickú.

Ako vysvetľuje Encyclopedia of Asylum Therapeutics, Čínske mučenie vodou (angl. Chinese Water Torture) je praktika založená na kvapkajúcej vode, ktorá dopadá na vrch hlavy, čelo alebo tvár mučiaceho, a to v nepravidelných intervaloch. Môže to trvať niekoľko minút, ale aj celé hodiny. V dôsledku toho mučený človek nakoniec prichádza o rozum.

K šialenstvu ľudí doháňa nepredvídateľnosť kvapiek

Aj keď možno na prvý pohľad táto mučiaca technika neznie veľmi hrôzostrašne, pravý opak je pravdou. Vedecký časopis New Scientist vysvetľuje, že muky spôsobuje práve svojou nepredvídateľnosťou a uvádza jednoduchý príklad. Skúste si predstaviť situáciu, že počas noci ležíte vo svojej posteli a úplné ticho preruší kvapkajúce potrubie.

Keď sa do padajúcich kvapiek započúvate, vaša myseľ sa snaží predvídať vzorec, akým kvapky do umývadla dopadajú. A keď je už presvedčený o tom, že dokáže odhadnúť pád ďalšej kvapky, ukáže sa, že sa mýlil. Práve napätie z tohto čakania priviedlo väzňov v amerických väzniciach až k šialenstvu.

Pociťuje úzkosť

All That’s Interesting s odvolaním na New York Times Magazine dopĺňa, že jedinec je pri tejto mučiacej technike držaný nehybne na jednom mieste a pri snahe odhadnúť ďalší pád studenej kvapky vody na jeho hlavu, prežíva pocity úzkosti.

Foto: National Archives of Sweden, Public domain, via Wikimedia Commons

Jedna z najhorších mučiacich techník

Odd Feed hovorí, že čínske mučenie vodou bolo dlho považované za jednu z najhorších psychických mučiacich techník, aké človek poznal a vymyslel. Jej história je stará niekoľko stoviek rokov a ako prvú sa ju podarilo zaznamenať mužovi menom Hippolytus De Marsiliis v období na konci 15. alebo začiatkom 16. storočia.

Pochádzal z Talianska a podľa dostupných informácií ho pri sledovaní kvapkania vody na kamene zaujalo, ako po čase dokáže do nich „vyvŕtať“ dieru. Rozhodol sa teda vyskúšať, čo to spraví s človekom.

Presný pôvod tejto techniky je dnes ale neznámy a nevie sa, či pochádza z Ázie, ako možno avizuje aj jej názov, alebo vznikla v Európe. Postupne ju vystriedali ďalšie a oveľa brutálnejšie formy trýznenia, pri ktorých zohrávala dôležitú úlohu tiež voda.

Nie je známe, či je na nej najmučivejšia skutočne voda

Čínske mučenie vodou sa používalo predovšetkým pri výsluchoch a malo dostať z mučeného požadované priznanie či informáciu. Do akej miery malo samotné kvapkanie vody vplyv na psychiku človeka, nie je úplne jasné.

Televízna relácia Ničitelia mýtov prišla na to, že čínske mučenie vodou síce bolo účinné, no z celého jeho procesu malo samotné kvapkanie vody najmenší dopad na „zlomenie“ človeka a najviac na jeho psychike zavážilo spútanie.

Na druhej strane moderátor dostal tézu od anonyma, podľa ktorej má takéto nepravidelné kvapkanie skutočne zlý vplyv na ľudský mozog a psychicky ho to dokáže zlomiť už do 20 hodín. Dôvodom je, že všetko, čo je pravidelné, na človeka pôsobí meditatívne. Ale takéto náhodne dopadajúce kvapky môžu spôsobiť šialenstvo.

Foto: © JD (de.wikipedia.org), CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Biela izba

Ďalšou podobnou mučiacou technikou, pri ktorej sa nepoužívajú zbrane, je takzvaná Biela izba, ktorá dostáva rovnako prívlastok najhoršej mučiacej techniky. Ide o formu mentálneho týrania, pri ktorom je väzeň umiestnený do bielej miestnosti. Úplná izolácia a zmyslová deprivácia, ktorá väzňa sprevádza, je to najhoršie, čím si živý človek môže prejsť.

Biela izba je biela v celom svojom zmysle. Nachádzajú sa v nej biele steny, biele svetlá, väzeň má na sebe oblečené biele oblečenie, biele sú dvere, ktoré vedu von a dnu. Väzňovi sa servíruje výlučne biele jedlo, spravidla ryža.

Okrem toho v miestnosti vládne absolútne ticho. Steny sú odhlučnené a stráže za bielymi dverami musia nosiť špeciálne papuče, aby bol ich pohyb úplne tichý. Väzeň teda vidí iba bielu farbu a jediné, čo počuje, je zvuk, ktorý vydáva on sám. To všetko mučí jeho myseľ tak, že si to ten, čo to nezažil, nedokáže ani predstaviť. Dôsledky pobytu v bielej miestnosti sú skutočne obrovské a nezvrátiteľné. 

Ľudia pri vymýšľaní mučiacich praktík skutočne kreativitou nešetrili. Netreba ale zabúdať na to, že boli nehumánnymi a spôsobovali muky a nevýslovnú bolesť. Aktuálne je mučenie po celom svete zakázané. Napriek tomu ku nemu, žiaľ, stále dochádza.