Ilustračná foto: Pixabay

Spomínate si na jednotky SI?

Na hodinách fyziky sme sa všetci učili o jednotkách SI – Medzinárodnej sústavy jednotiek zoskupujúcej najpoužívanejšie fyzikálne jednotky. Pravdou je, že sa preberali hlavne tie, ktoré sú označované ako “základné jednotky”, ktorých je iba sedem. Potom však existuje celý rad ďalších, ktoré sa nazývajú odvodené. 

V dnešnom kvíze preveríme vaše znalosti nielen zo základných, ale aj z niektorých odvodených jednotiek. Aby to nebolo také zložité, pri každej otázke vám ponúkneme aj tri možnosti, z ktorých je jedna správna. Zvládnete kvíz na plný počet bodov?

Ak vás kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v sekcii kvízov.

Ako sa volá jednotka sily?

Newton je základná jednotka sily podľa medzinárodnej sústavy SI. Je pomenovaná po Isaacovi Newtonovi.

Ktorá jednotka teploty je základnou v sústave SI?

Medzi základnými jednotkami SI sa nachádza z týchto troch Kelvin, ktorý predstavuje veličinu termodynamickej teploty.

Patrí mól medzi základné jednotky SI?

Mól je základnou jednotkou SI a je jednotkou látkového množstva sústavy.

Ako sa volá jednotka rádioaktivity?

Becquerel je odvodená jednotka SI rádioaktivity, definovaná ako aktivita množstva rádioaktívneho materiálu, v ktorom prebehne jeden rozpad atómového jadra za jednu sekundu.

Patrí newton medzi základné jednotky SI?

Newton nepatrí medzi základné jednotky SI, ale medzi odvodené.

Ako sa volá základná jednotka tlaku?

Pascal je základná jednotka tlaku podľa medzinárodnej sústavy SI.

Ako sa volá jednotka svietivosti patriaca medzi základné jednotky SI?

Kandela je jedna zo siedmich základných jednotiek SI.

Čo je jednotkou elektrického odporu?

Ohm je jednotkou elektrického odporu podľa medzinárodnej sústavy SI. Označuje sa Ω (veľké grécke písmeno omega).

Čo predstavuje Sievert, jedna z odvodených jednotiek SI?

Sievert je jednotkou dávkového ekvivalentu ionizujúceho žiarenia. Je pomenovaná po Rolfovi Sievertovi, priekopníkovi radiačnej ochrany.

Ktorá z týchto veličín nie je základnou veličinou sústavy SI?

Čas aj dĺžka sú základné veličiny sústavy SI, no energia, ktorá má jednotku Joule v sústave SI patrí medzi odvodené jednotky.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )