Foto: Pixabay

Výskumníci našli skôr koreláciu ako príčinu a následok.

Jadrová energia má viaceré výhody, ale aj nevýhody. Často sa tento spôsob výroby energie propaguje ako jeden z najlepších spôsobov znižovania závislosti na fosílnych palivách a tiež, keďže sa pri výrobe neprodukuje oxid uhličitý, tak ako aj vhodná ekologická alternatíva. Nový výskum však naznačuje, že prístup k obnoviteľným zdrojom, ako je veterná či solárna energia, môže byť vhodnejšou alternatívou k zníženiu oxidu uhličitého v atmosfére.

Výskum publikovaný v časopise Nature Energy analyzoval v priebehu štvrťstoročia 123 krajín a zistil, že s používaním jadrovej energie sa nedosiahlo také výrazné zníženie národných uhlíkových emisií, ako sa dosiahlo na národnej úrovni pri používaní obnoviteľných energií.

Nie je bez emisií

Jadrová energia (samozrejme, ani obnoviteľná) nie je bez nulovej uhlíkovej stopy. Emisie sa produkujú buď pri výstavbe elektrárne, pri preprave materiálu či pri jeho spracovaní, alebo vyraďovaní elektrárne. Pravdou na druhej strane je, že tieto emisie v porovnaní s vyrobenou elektrinou sú stále prijateľné.

Foto: Pixabay

Je dôležité poznamenať, že štúdia sa zameriavala na konkrétne údaje do roku 2014, takže vylučuje novšie inovácie v oblasti jadrovej energie, aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, a samotní vedci tiež tvrdia, že pozorovali skôr koreláciu, ako že by našli príčinu a následok. Nevedia teda nájsť dôvod, prečo krajiny zamerané na jadrovú energiu produkujú viac emisií ako tie, ktoré sa zameriavajú viac na obnoviteľné zdroje.

Buď jadro alebo obnoviteľná energia

Dôkazy poukazujú na to, že jadrová energia je najmenej efektívna z dvoch rozsiahlych stratégií znižovania uhlíka a spolu s jej tendenciou často nekoexistovať spolu s alternatívnou obnoviteľnou energiou vyvoláva vážne pochybnosti o tom, či je rozumné uprednostňovať investície do jadrovej energie pred obnoviteľnou,” hovorí Benjamin Sovacool, profesor energetickej politiky z univerzity v Sussexe v Spojenom Kráľovstve.

Foto: Ilustračné (Pexels)

Ďalej dodáva, že krajiny, ktoré plánujú rozsiahle investície do nových prístupov v jadrovej energetike riskujú potlačenie väčších klimatických výhod z alternatívnych investícií do obnoviteľnej energie.

Jadro tu musí byť

Vedci naznačujú, že prísnejšie predpisy a dlhé dodacie lehoty spojené s jadrovou energiou vytvárajú menší priestor pre obnoviteľné projekty, ktoré fungujú v menšom rozsahu.

Mnohí vedci tvrdia, že jadrová energia je v tomto okamihu mimoriadne dôležitá. Aj štúdia z roku 2018 dospela k záveru, že jadrová energia musí byť súčasťou energetického mixu, ak sa snažíme znižovať emisie a tiež jeho súčasťou musia byť obnoviteľné zdroje energie, ako je veterná a slnečná.

Aj keď je dôležité uznať iba korelačnú povahu našej analýzy údajov, je úžasné, aké jasné a konzistentné sú výsledky v rôznych časových rámcoch,hovorí Patrick Schmid z Medzinárodnej školy manažmentu ISM v Nemecku.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )