Ilustračná foto: Unsplash

Mnohí ľudia si kladú otázku, či sa IQ vekom znižuje. Ako to je?

Kedy ste si naposledy robili IQ test? Na internete je možné ich nájsť viacero a aj keď nameraný výsledok nemusí byť úplne presný, k reálnemu číslu sa môžu aspoň približovať. Ak by ste si ten istý test urobili dnes a o 10 rokov, zmenil by sa výsledok?

Článok pokračuje pod videom ↓

Na túto otázku sa rozhodli priniesť odpoveď piati odborníci v oblasti inteligencie, behaviorálnych vied a psychológie na portáli Metafact.

Čo je IQ a ako sa meria?

Inteligencia sa zvyčajne meria súborom testov, napríklad niektoré sú o jazykových schopnostiach, iné o neverbálnych zručnostiach, ako je riešenie hádaniek, či iné o tom, ako rýchlo sa dokáže dokončiť nejaká úloha,“ uvádza Michael Thomas odborník na psychológiu a neurovedu z anglickej Birkbeck University.

Podľa Thomasa je vaša inteligencia priemerom dosiahnutých skóre v rámci úloh v porovnaní s tým, ako sa darí iným ľuďom. Testy IQ hodnotia rôzne schopnosti, napríklad ako dobre si uchovávate informácie a ako dobre sa ich učíte, ale zameriavajú sa tiež na abstraktné uvažovanie a vizuálno-priestorové spracovanie.

Ilustračná foto: Unsplash

IQ je teda štandardizované skóre vo vzťahu k iným ľuďom v danom veku. Ak je vaša inteligencia priemerná pre váš vek, skóre bude 100. Ak je vyššia, hodnota bude vyššia. Naopak, ak je IQ podpriemerné, hodnota bude dvojciferné číslo.

Mení sa IQ s vekom?

IQ jednotlivca sa vekom nemení. Ak by ste si urobili IQ test teraz a potom ďalší o 10 rokov, skóre IQ bude pravdepodobne veľmi podobné. Je to práve preto, že sa meria vo vzťahu k iným ľuďom vo vašom veku.

Takže 25-roční ľudia sa porovnávajú s inými 25-ročnými a 88-roční ľudia s ďalšími v tomto veku,“ vysvetľuje Alan Kaufman, expert na testovanie IQ z univerzity Yale.

Ilustračná foto: Unsplash

Pre každú vekovú skupinu je priemerné IQ stanovené na 100. Nemôžeme však priamo porovnávať IQ v rámci dospelého vekového rozsahu,“ uvádza. Preto nie je správne porovnávať 20- a 50-ročného človeka. Mimochodom, jedna publikácia našla silnú koreláciu medzi IQ ľudí vo veku približne 11 rokov a 90 rokov.

Ako sa mení priemerné IQ populácie s vekom?

Aby bolo možné zmerať, ako sa IQ mení v priebehu času, musia sa porovnávať skóre IQ človeka s jeho skóre spred niekoľkých rokov. No a to nie je také jednoduché.

Prvé, čo musíme urobiť, je nájsť spoločné meradlo na porovnávanie dospelých. Môžeme porovnávať výkony 70-ročných, 60-ročných či 40-ročných k referenčnej skupine alebo stanoveným štandardom.“

Kaufman tvrdí, že v jeho výskume definuje priemerné IQ pre dospelých na vek 30 rokov. Podľa neho je pri narastajúcom veku evidentný pokles IQ.

Nie všetky typy klesajú rovnako

IQ testy merajú mnoho druhov inteligencie a zoskupujú ich. „Globálne IQ je zmesou rôznych druhov inteligencií, z ktorých najpopulárnejšie sú fluidná inteligencia a kryštalizovaná inteligencia, ktoré sa spolu so schopnosťami, ako je pracovná pamäť a rýchlosť spracovania kombinujú, aby poskytli globálne IQ alebo úplné IQ,hovorí Kaufman.

Ilustračná foto: Unsplash

Fluidná inteligencia, alebo plynulé uvažovanie, odzrkadľuje schopnosť riešiť nové problémy také, aké sa v škole neučia, zatiaľ čo kryštalizovaná inteligencia, alebo kryštalizované vedomosti, merajú učenie a riešenie problémov, ktoré súvisia so vzdelávaním a artikuláciou.

Kryštalizovaná inteligencia má vo veku 20 až 24 rokov priemer 98, potom vo veku 35 až 44 rokov vzrastie na 101, následne vo veku 45 až 54 rokov klesne na 100 a následne sa znižuje až na 88 bodov vo veku 75 rokov a viac.

Pri fluidnej je vrchol vo veku 20 až 24 rokov, kedy dosahuje 100 bodov a následne klesá na 99 vo veku 25 až 34 rokov, na 96 vo veku 35 až 44 rokov. Potom začne razantnejšie klesať až na 72 bodov vo veku 75 rokov a viac.

Aby to vedci uzavreli, tak sa zhodujú na jednej zásadnej veci: „Aj keď sa vaše individuálne IQ narastajúcim vekom nemení, tak v priemere inteligencia s vekom klesá.

Uložiť článok

Najnovšie články