Foto: unsplash/ Edewaa Foster

Nejeden z nás má záľubu v sledovaní katastrofických filmov.

Tie však už ani nie sú potrebné, stačí, ak sa poobzeráme okolo seba. Katastrofy obrovských rozmerov ľudstvom zmietajú každú chvíľu, či už sú to búrky ničiace domovy alebo vírus, ktorý desí aj tých najzdatnejších. Ďalší z katastrofických scenárov sa zas napĺňa pomaly, takmer nebadane.

Do roku 2070 môže svet prísť o tretinu druhov

Hovoríme o prudkom úbytku zvierat a rastlín. Každú chvíľu vedci informujú o tom, že vyhynul ďalší druh, zvyčajne následkom ľudskej činnosti a bezohľadnosti. Ako informuje portál Eurekalert, situácia je naozaj vážna, hrozí totiž, že do 50 rokov príde Zem až o tretinu druhov rastlín a zvierat.

Aby mohli vedci predvídať zmeny, ktoré sa môžu v budúcnosti udiať, je dôležité rozumieť tomu, ktoré aspekty klimatických zmien spôsobujú vyhynutie druhov a naopak, čo pomáha druhom prežiť. Práve týmito aspektmi biodiverzity sa zaoberajú už nejaký čas vedci v Arizone a závery, ku ktorým došli, sú znepokojujúce. Po preskúmaní stoviek rastlín a zvierat z celého sveta totiž zistili, že ak sa v blízkej budúcnosti nič nezmení, do roku 2070 vyhynie každý tretí rastlinný a živočíšny druh.

Foto: unsplash

Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences a ide o jednu z prvých štúdií, ktorá sleduje vzorce týkajúce sa úhynu druhov, pričom využíva dáta týkajúce sa súčasných a minulých klimatických zmien. Cristian Román-Palacios a John J. Wiens z arizonského Inštitútu ekológie a evolučnej biológie vykonávali opakované výskumy rastlín a zvierat a sledovali, ktoré z nich v priebehu času vyhynuli.

Všetko je v rukách človeka

Sledovaných bolo celkovo 538 druhov na 581 miestach v rôznych kútoch sveta, pričom vedci sa na rovnaké miesta vrátili opakovane, po desiatich rokoch a porovnávali údaje týkajúce sa klimatických zmien v oboch obdobiach. Ukázalo sa, že najmenej na jednom mieste v priebehu desiatich rokov zmizlo až 44 percent z pozorovaných druhov. Následne vedci získané údaje analyzovali a snažili sa zistiť, čo spôsobilo vyhynutie daných druhov a aké zmeny dokáže populácia tolerovať bez toho, aby k vyhynutiu došlo. Okrem toho, pozorované boli aj únikové stratégie, ktoré jednotlivé druhy volili v snahe ubrániť sa, napríklad pre zvyšujúcimi sa teplotami.

Foto: unsplash

Kľúčovou premennou vo výskume boli totiž práve zmeny teplôt, čo znamená, že vedci zaznamenávali najvyššie teploty počas letných dní. Zvyšujúca sa teplota je totiž najvýraznejším prejavom klimatických zmien. Vzhľadom na získané údaje si však vedci myslia, že aj keď mnohé druhy migrujú na chladnejšie miesta, väčšina druhov nebude schopná migrovať dostatočne rýchlo. Niektoré druhy sa síce zvyšujúcim sa teplotám dokážu prispôsobiť, avšak len do istého bodu. Výskum napríklad ukázal, že približne 50 percent lokálnych druhov vyhynie, ak sa maximálna teplota zvýši o 0,5°C. Ak sa teplota zvýši o 2,9°C, hrozí, že vyhynie až 95 percentám druhov.

To, koľko druhov vyhynie a koľko prežije, teda záleží od toho, akým tempom bude narastať teplota na Zemi. Všetko však záleží od človeka. Vedci sa nazdávajú, že ak by sme sa držali Parížskej dohody, do roku 2070 by vyhynuli „len“ dva druhy z desiatich, ak však nedôjde k žiadnej pozitívnej zmene, hrozí, že vyhynie až tretina druhov na Zemi. Ak dôjde k ďalšiemu nárastu teploty, vyhynúť by mohla dokonca až polovica všetkých druhov.

Eurekalert
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )