Foto: Unsplash

Je známe, že žena by nemala piť alkohol ani fajčiť cigarety počas tehotenstva.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme ešte nenarodené deti ochránili pred negatívnymi účinkami alkoholu. Vyhýbať sa alkoholu v tehotenstve však podľa WHO nestačí, abstinovať by mali aj ženy v plodnom veku. Odporúčanie vyvolalo vlnu pobúrenia.

Podľa WHO by sa mali alkoholu vyhýbať aj ženy v plodnom veku

Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na škodlivé účinky konzumácie alkoholu. Môže ohroziť nielen fyzické, ale aj mentálne zdravie, naštrbuje medziľudské vzťahy, ohrozuje produktivitu a neraz zapríčiňuje agresívne správanie. Poukazuje najmä na to, v akej miere alkohol ohrozuje deti, adolescentov, tehotné ženy, ale aj ženy v plodnom veku, píše portál Daily Mail.

Vo globálnom akčnom pláne na obdobie medzi rokmi 2022 až 2030, ktorý je zameraný na konzumáciu alkoholu WHO píše, že sa k nemu uchyľuje čoraz viac žien v Európskej únii. Upozorňuje, že konzumácia alkoholu počas tehotenstva môže viesť k potratu, k predčasnému narodeniu dieťaťa či k fetálnemu alkoholovému syndrómu. Ten môže zapríčiniť, že dieťa sa v maternici nevyvíja tak, ako by malo. Po narodení má špecifické črty tváre a neskôr mu môžu hroziť ťažkosti v učení, ale aj v správaní.

Foto: unsplash

Dôležité je preto zamerať sa nielen na ženy, ktoré sú tehotné, ale z preventívnych dôvodov aj na ženy, ktoré s v plodnom veku. WHO okrem iného navrhuje, aby sa zaviedol napríklad celosvetový deň, resp. týždeň bez alkoholu. Problém totiž predstavuje aj fakt, že neraz alkohol konzumujeme preto, lebo sa to očakáva. Napríklad, ak odmietneme alkohol na oslave, ocitneme sa pod nátlakom a pod paľbou otázok.

Každý človek by mal robiť zodpovedné, informované rozhodnutia

Samozrejme, kritika na seba nenechala dlho čakať. Vyjadrenia WHO boli označené za sexistické a paternalistické. Starosti si robí najmä Portman Group, orgán zodpovedný za balenie a propagáciu alkoholu vo Veľkej Británii. Podľa Matta Lamberta, výkonného riaditeľa spoločnosti, WHO takýmto spôsobom zasahuje do slobody žien a prekračuje svoje kompetencie.

Foto: unsplash

Britská charitatívna a kampaňová organizácia Alcohol Change UK však upozorňuje, že dôležité je brať ohľad nielen na slobodu žien, ale aj na zdravie plodu. Už dávno je dokázané, že konzumácia alkoholu v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva môže vážne ohroziť zdravie dieťaťa. Avšak každý dospelý človek by sa mal k svojmu zdraviu stavať zodpovedne a robiť informované rozhodnutia, a to bez ohľadu na vek či pohlavie.

0
Uložiť článok
Komentovať