Foto: TASR - Michal Svítok

S mnohými týmito výrazmi sa stretávame pomerne často.

Jazyk právnikov, podobne ako jazyk lekárov, často vychádza z latinčiny. Preto sa aj ľudia v bežnom styku s právnymi úkonmi môžu stretnúť s výrazmi, ktoré sú buď čisto latinské, alebo sú od nej odvodené. Dokážete ale určiť, čo rôzne právnické termíny a výrazy znamenajú? Vyskúšajte si to v našom kvíze. 

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

Čo znamená výraz "ex offo"?

Pixabay

Ex offo alebo ex officio je latinský výraz, ktorý znamená z úradnej moci, povinnosti, z úradného príkazu a často sa používa v právnickej terminoógii.

Ako sa nazýva uznanie cudzozemského vysvedčenia či diplomu v tuzemsku?

Pixabay

Tento úkon sa nazýva nostrifikácia.

Čo je to precedens?

Pixabay

Precedens je používanie minulých súdnych rozhodnutí na súčasných prípadoch.

Čo znamená latinský výraz "lege artis"?

Pixabay

Latinský výraz lege artis zasahuje do viacerých odborov a znamená v súlade so zákonom. V medicíne či v iných odvetviach znamená: "so súčasnými poznatkami vedy alebo podľa predpisov."

Ako sa nazýva dodatočné schválenie právneho aktu, ktorý tým nadobúda účinnosť?

Pixabay

Takéto schválenie sa nazýva ratihabícia.

Čo je to vidimácia?

Pixabay

S vidimáciou sa často stretávame napríklad pri osvedčovaní kópie vysvedčenia či diplomu ale aj iných listín na notárskom úrade.

Ako sa nazýva overovanie skutočností v dokumentoch?

Pixabay

Lustrácie znamenajú osvetľovanie či overovanie skutočností v dokumentoch, registroch, resp. úradných knihách.

Ak bol nejaký úkon urobený "bona fide" išlo o úkon urobený:

Pixabay

Bona fide znamená v dobrej viere, dobromyseľne, s presvedečením, že ide o správnu vec, s dobrým úmyslom.

Ako sa nazýva zrušenie alebo zmena rozhodnutia orgánom, ktorý ho vydal?

Pixabay

Takéto zrušenie alebo zmena sa nazýva autoremedúra.

Čo je to retroaktivita?

Pixabay

Retroaktivita je v práve spätná pôsobnosť právnych predpisov do minulosti.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )