Záber zo snímky Bony a klid Foto: Filmové studio Barrandov

Dnes sa s nimi už v bežnej komunikácii pravdepodobne nestretnete, pred niekoľkými rokmi to však bolo inak.

Život za socializmu bol v mnohých smeroch iný než ten, ktorý poznáme dnes. Nelíšil sa iba v bežných zvykoch ľudí alebo systéme, ale napríklad aj v zdanlivo obyčajnom nakupovaní. Množstvo pojmov z tohto obdobia už z našich každodenných slovníkov vymizlo, sú však bezprostredne späté s našou históriou. Poznáte ich? 

Ak sa vám tento kvíz páčil, vyskúšajte aj ďalšie v našej sekcii.

KGB v preklade znamená:

Ak si skratku KGB preložíme z ruštiny do slovenského jazyka, jej preklad znie Výbor štátnej bezpečnosti. Išlo o tajnú službu, ktorej nebola cudzia ani špionáž.

Kto stál za vytváraním falošných dôkazov a likvidoval nepriateľov KSČ?

Ilustračná foto: Unsplash

Eštebáci boli členmi Štátnej bezpečnosti, ktorých právomocou bolo aj identifikovať odporcov režimu. Pokojne aj za použitia fyzického či psychického nátlaku.

Kam by ste si za socializmu išli kúpiť štýlové džínsy?

Ilustračná foto: Unsplash

Tuzex mal sieť predajní po celej krajine a ponúkal západný alebo iný nedostatkový tovar, ktorý by ste inde u nás len tak nedostali. Množstvo ľudí si práve v Tuzexe kúpilo svoje prvé džínsy.

Čo vymieňali veksláci?

TASR - Dezider Palkovič

Pojem vekslák označoval človeka, ktorý sa venoval ilegálnemu nákupu alebo predaju cudzích mien. Často sa zdržiavali v blízkosti Tuzexu, kde hľadali potencionálnych zákazníkov.

Doplňte pioniersky sľub: Sľubujem pred svojimi druhmi, že budem...

TASR- Štefan Petráš

Pioniersky sľub museli deti dokázať odrecitovať ako sa hovorí, aj o polnoci. Jeho začiatok znie: Sľubujem pred svojimi druhmi, že budem pracovať, učiť sa a žiť podľa pionierskych zákonov,...

Deti boli najprv:

TASR - Štefan Petráš

Iskry sa prezývali mladšie školopovinné deti a Pionieri boli tie staršie. Najprv sa teda stali iskrami a až potom pioniermi.

Čo neučila VUML?

Ilustračná foto: Unsplash

Skratka VUML označovala Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu a vzdelávala ohľadom neho.

Čo bola spartakiáda?

Miloň Novotný, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Prvá celoštátna spartakiáda sa konala v roku 1955 a išlo o verejné telovýchovné vystúpenie, na ktorom sa zúčastnilo 567 506 cvičencov.

Koho označovalo oslovenie súdruh/súdružka?

Ilustračná foto: Unsplash

Pojmy súdruh alebo súdružka sa používali na oslovovanie členov politických strán, ale aj ako úradné oslovenia.

Čo boli bony?

Ilustračná foto: Unsplash

Bony alebo tuzexové poukážky slúžili ako platidlo v Tuzexe a získavali sa aj takzvane "pod rukou". Okrem nich ste v Tuzexe mohli zaplatiť aj valutami, teda peniazmi cudzej meny.

0
Uložiť článok
Komentovať