Záber zo snímky Bony a klid Foto: Filmové studio Barrandov

Dnes sa s nimi už v bežnej komunikácii pravdepodobne nestretnete, pred niekoľkými rokmi to však bolo inak.

Život za socializmu bol v mnohých smeroch iný než ten, ktorý poznáme dnes. Nelíšil sa iba v bežných zvykoch ľudí alebo systéme, ale napríklad aj v zdanlivo obyčajnom nakupovaní. Množstvo pojmov z tohto obdobia už z našich každodenných slovníkov vymizlo, sú však bezprostredne späté s našou históriou. Poznáte ich? 

Ak sa vám tento kvíz páčil, vyskúšajte aj ďalšie v našej sekcii.

Kam by ste si za socializmu išli kúpiť štýlové džínsy?

Ilustračná foto: Unsplash

Tuzex mal sieť predajní po celej krajine a ponúkal západný alebo iný nedostatkový tovar, ktorý by ste inde u nás len tak nedostali. Množstvo ľudí si práve v Tuzexe kúpilo svoje prvé džínsy.

Doplňte pioniersky sľub: Sľubujem pred svojimi druhmi, že budem...

TASR- Štefan Petráš

Pioniersky sľub museli deti dokázať odrecitovať ako sa hovorí, aj o polnoci. Jeho začiatok znie: Sľubujem pred svojimi druhmi, že budem pracovať, učiť sa a žiť podľa pionierskych zákonov,...

Čo boli bony?

Ilustračná foto: Unsplash

Bony alebo tuzexové poukážky slúžili ako platidlo v Tuzexe a získavali sa aj takzvane "pod rukou". Okrem nich ste v Tuzexe mohli zaplatiť aj valutami, teda peniazmi cudzej meny.

Koho označovalo oslovenie súdruh/súdružka?

Ilustračná foto: Unsplash

Pojmy súdruh alebo súdružka sa používali na oslovovanie členov politických strán, ale aj ako úradné oslovenia.

Kto stál za vytváraním falošných dôkazov a likvidoval nepriateľov KSČ?

Ilustračná foto: Unsplash

Eštebáci boli členmi Štátnej bezpečnosti, ktorých právomocou bolo aj identifikovať odporcov režimu. Pokojne aj za použitia fyzického či psychického nátlaku.

Čo bola spartakiáda?

Miloň Novotný, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Prvá celoštátna spartakiáda sa konala v roku 1955 a išlo o verejné telovýchovné vystúpenie, na ktorom sa zúčastnilo 567 506 cvičencov.

Čo neučila VUML?

Ilustračná foto: Unsplash

Skratka VUML označovala Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu a vzdelávala ohľadom neho.

Čo vymieňali veksláci?

TASR - Dezider Palkovič

Pojem vekslák označoval človeka, ktorý sa venoval ilegálnemu nákupu alebo predaju cudzích mien. Často sa zdržiavali v blízkosti Tuzexu, kde hľadali potencionálnych zákazníkov.

Deti boli najprv:

TASR - Štefan Petráš

Iskry sa prezývali mladšie školopovinné deti a Pionieri boli tie staršie. Najprv sa teda stali iskrami a až potom pioniermi.

KGB v preklade znamená:

Ak si skratku KGB preložíme z ruštiny do slovenského jazyka, jej preklad znie Výbor štátnej bezpečnosti. Išlo o tajnú službu, ktorej nebola cudzia ani špionáž.

0
Uložiť článok
Komentovať