Foto: TASR - Roman Hanc

Žiaci v spomínaných okresoch už tento rok zrejme nezasadnú do školských lavíc. Časom sa k nim pravdepodobne pridajú aj ďalší.

K plošnému zatváraniu škôl pre pandemickú situáciu nateraz pristúpili regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave, Vranove nad Topľou, Lučenci, Dolnom Kubíne a Banskej Bystrici. Takisto v okresoch Tvrdošín a Námestovo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Regionálni hygienici v Rožňave a vo Vranove nad Topľou pristúpili k plošnému prerušeniu vyučovania od pondelka. V Lučenci, Dolnom Kubíne, Tvrdošíne a Námestove k nemu pristúpia od utorka (30.11.) a v Banskej Bystrici od stredy (1.12.).

Situácia je alarmujúca

„Konkrétne o aké druhy škôl ide a ktorých okresov sa to týka, je možné priamo nájsť vo vyhláškach týchto regionálnych úradov, ktoré sú už zverejnené vo Vestníku vlády SR,“ podotkla Račková. Väčšinou však ide o druhé stupne základných škôl a stredné školy. Hlavný hygienik SR Ján Mikas už koncom minulého týždňa vyzval všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy.

Foto: TASR – František Iván

Regionálne úrady už v súčasnosti v okresoch pristupujú k zatváraniu jednotlivých škôl, kde sa nákaza šíri. Viaceré z nich požiadali o zvolanie regionálnych krízových štábov, pandemických komisií či bezpečnostných rád, na ktorých bude podrobne preberaná epidemická situácia. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú pri plošnom zatváraní škôl vo svojich územných obvodoch plnú podporu hlavného hygienika,“ zdôraznila Račková.

Podľa regionálnej hygieničky Zory Kľocovej Adamčákovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici sa to týka druhého stupňa základných škôl vrátane detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rovnako aj gymnázií, stredných odborných alebo športových škôl, konzervatórií, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a tiež prevádzkarní, kde sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.