Foto: Stable Isotope Laboratory, University of Toronto

Hlbinný život nie je ničím nezvyčajným.

Baňa Kidd Creek v kanadskom Ontáriu je domovom jednej z najstarších vôd na Zemi. Teraz sa ale zdá, že voda bohatá na sírany a vodík môže hostiť mikrobiálny život. Informuje o tom IFL Science

Minulé štúdie zistili, že voda v hĺbke 2,4 kilometra pochádza z potoka z obdobia predkambria a je stará miliardy rokov. Iba minulý mesiac bola zverejnená štúdia, ktorá hovorí o existencii života v tejto vode.

Vedci z univerzity v Toronte našli vo vzorkách z dvoch vrtov mikrobiálne bunky nachádzajúce sa medzi sedimentmi. Aj tento objav nasvedčuje tomu, že pod povrchom našej Zeme existuje život, ktorý je pre nás ešte stále veľkou neznámou. V decembri 2018 odhalili vedci desať rokov trvajúcu štúdiu že pod povrchom Zeme môže žiť až 70% všetkých mikroorganizmov na našej planéte. Tieto mikroorganizmy získavajú energiu iba z hornín ktoré sa tam nachádzajú, vďaka čomu môžu existovať.

Foto: publicdomainfiles.com

Objav v Kidd Creek je podľa vedcov dôležitým nálezom, ktorý rozširuje chápanie hlbokej podpovrchovej biosféry. Výskumom zistili, že nájdené mikroorganizmy používajú na svoju existenciu síranové zlúčeniny. Pochopenie ich fungovania môže znamenať zmenu prístupu v správaní sa k podzemným zdrojom vody.

Foto: Pixnio

Tieto zistenia, že hlboko pod Zemou existuje život okrem toho, že napomáhajú k lepšiemu pochopeniu hlbinnej biosfére Zeme, môžu priniesť aj významné poznatky pri pokusoch nájdenia života na iných planétach, napríklad na Marse.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )