Foto: Profimedia

Od bombardovania v Hiroshime a Nagasaki už uplynuli desiatky rokov.

Napriek tomu sú stopy tejto udalosti viditeľné ešte aj dnes. Hovorí sa, že čas rany zahojí, niektoré jazvy však ostávajú už prítomné navždy. Posledné momenty ľudí, ktorí sa stali obeťami, ostali zachytené v podobe tieňov akoby vytlačených na chodníkoch. Ako je to možné?

Prečo ostali po ľuďoch na chodníku tiene?

Po bombardovaní, ktoré sa 6. a 9. augusta v roku 1945 odohralo v Hirošime a v Nagasaki, ostali na chodníkov viditeľné tiene pripomínajúce odtlačky predmetov, ale aj ľudí. Čo tento jav zapríčinilo? Ako vysvetlil profesor Michael Hartshorne, po tom, čo každá z bômb explodovala, sa z miesta implózie šírilo intenzívne teplo a svetlo. Ľudia, ktorí sa ocitli v ceste návalu energie, poslúžili ako štít pre predmety, ktoré sa v tom momente nachádzali za nimi, vysvetľuje portál Live Science. Všetko naokolo ostalo takpovediac vybielené, kým „tieň“ na betónovom povrchu ostal viditeľný.

Foto: Profimedia

Tiene teda poukazujú na to, ako to na danom mieste vyzeralo v posledných sekundách pred jadrovým výbuchom. Energia, ktorá sa počas výbuchu uvoľnila, bola následkom jadrového štiepenia. Ako informuje Atomic Heritage Foundation, k štiepeniu dochádza napríklad vtedy, ak neutrón narazí na jadro ťažkého atómu, napríklad izotop uránu  235 alebo plutónia 239. Počas kolízie dôjde k rozpadu jadra a uvoľneniu obrovského množstva energie. Rozpad pritom spustí reťazovú reakciu, ktorá pokračuje dovtedy, kým sa všetok materiál nevyčerpá.

Dôležité svedectvo pre budúce generácie

Jadrové zbrane, ktoré boli použité v roku 1945, boli poháňané práve uránom 235 a plutóniom 239, pričom počas explózie došlo k uvoľneniu obrovského množstva energie a veľmi krátkovlnného gama žiarenia. Na rozdiel od dlhovlnného žiarenia (ako sú napríklad rádiové vlny), krátkovlnné žiarenia v podobe radiácie je pre človek extrémne škodlivé a nebezpečné. Prechádza totiž cez oblečenie a aj cez pokožku.

Foto: Profimedia

Ako informuje portál Kolumbijskej univerzity, takéto žiarenie spôsobuje stratu elektrónov, následkom čoho dochádza k poškodeniu tkanív a aj samotnej DNA. Navyše, žiarenie po explózii putovalo aj vo forme tepelnej energie, pričom teplota miestami dosahovala až 5 538 °C, píše Real Clear Science. Keď energia narazila napríklad do človeka, telo časť z nej pohltilo, no všetko naokolo ostalo vybielené.

Tieňov bolo v Hirošime a Nagasaki pravdepodobne omnoho viac, než sa podarilo objaviť. Zrejme však boli zničené ďalšími vlnami energie. Niektoré tiene boli zničené následkom erózie a vplyvov počasia, ďalšie sa však podarilo uchovať v múzeu v Hirošime ako svedectvo pre ďalšie generácie.

Foto: Profimedia

Takmer štvrtina ľudí v Hirošime zomrela okamžite po explózii. Ďalšia štvrtina zomierala celé týždne či mesiace na následky popálenín, otravy radiáciou a rakoviny. Podobné ničivé následky malo aj bombardovanie v Nagasaki. Je nesmierne dôležité, aby si ľudia uvedomili, čo všetko dokážu napáchať zbrane hromadného ničenia.

0
Uložiť článok
Komentovať