Ľudia s mentálnym postihnutím

Foto: Archív BIVIO

Mať prácu je pre väčšinu z nás neodmysliteľnou súčasťou života.

Pre mnohých je nástrojom sebarealizácie, zdrojom príjmu či dokonca relaxom. Nie však každému je pracovná príležitosť dopriata. Zdravotne znevýhodnení ľudia majú na sebe akúsi pečiatku „nevyhovujúci” a to aj napriek tomu, že sú na konkrétnu pozíciu fyzicky či mentálne zdatní.

Napriek štátnym bonusom za prijatie zdravotne znevýhodneného človeka do zamestnania nemôžeme povedať, že majú títo ľudia rovnakú šancu uplatniť sa na trhu práce ako zdravý človek. Našťastie však existujú duše, ktoré myslia aj na nich a vytvorili pracovné príležitosti im na mieru ušité. Koncom roka 2018 založilo Centrum Bivio združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím priamo v našom hlavnom meste.

V tomto rozhovore sa dozviete:

  • Prečo vznikol projekt na pomoc zdravotne znevýhodneným zamestnať sa
  • Či mentálne alebo fyzicky postihnutí ľudia majú vôľu pracovať
  • Na aký pracovný úväzok sú najčastejšie zamestnaní
  • Kde môžete projekt podporiť
  • Čo si za zarobené peniaze chcú zdravotne znevýhodnení najčastejšie kúpiť

V akej brandži ste usúdili, že viete ponúknuť pre ľudí so zdravotným postihnutím najviac pracovných ponúk? Je dobre známe, že človek môže byť zdravotne postihnutý ako mentálne, tak aj fyzicky. Na pomoc s akým znevýhodnením sa sústreďujete vy?

Ide o integračný sociálny podnik s tromi prevádzkami, v ktorých zamestnávame 30 ľudí, z toho 11 so zdravotným postihnutím (9 s mentálnym postihnutím) a zároveň prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb zaúčame vo vzdelávaco-rehabilitačnom stredisku 10 klientov s mentálnym postihnutím na budúcu prácu v reštaurácii, kuchyni, práčovni a na upratovacie práce. Okrem toho sa venujeme aj rozvoju ich sociálnych zručností v širšom zmysle.

Myšlienka vzniku BIVIO vyplynula zo samotnej podstaty misie našej organizácie. Jej cieľom je pomoc a začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do života vo všetkých oblastiach. O dôležitosti práce a zamestnávania niet pochýb, no napriek tomu sa podarí zamestnať, resp. udržať si zamestnanie len malému percentu ľudí s mentálnym postihnutím. Jedným z dôvodov je i to, že absolventi špeciálnych škôl nie sú vždy pripravení na požiadavky trhu práce. Preto sme sa zamerali na tréning pracovných zručností v reálnych podmienkach, t.j. v prevádzkach, v ktorých poskytujeme služby pre verejnosť. Klienti absolvujú praktický tréning a po zaučení im hľadáme miesto na trhu práce.

Sociálny podnik BIVIO je zameraný najmä na segment gastronomických a ubytovacích služieb. Všetky prevádzky určené pre širokú verejnosť. Súčasťou komplexu je krásna veľká záhrada, otvorená pre komunitu Račanov a návštevníkov Rače. Ľudí s mentálnym postihnutím zamestnávame vo všetkých prevádzkach. Cieľom BIVIO je poskytovať služby pre verejnosť, zamestnávať ľudí s mentálnym postihnutím a zaúčať na budúcu prácu ďalších ľudí s mentálnym postihnutím. Dať im nové šance a príležitosti.

Ľudia s mentálnym postihnutím
Foto: Archiv BIVIO

Sú fyzicky a mentálne postihnutí ľudia za príležitosť pracovať vďační? Je vôľa pracovať v ich vlastnom záujme alebo predovšetkým v záujme ich rodín?

Myslím, že najdôveryhodnejšie bolo spýtať sa priamo našich zamestnancov či ich rodín, tak som to urobila. Tu je zopár vyjadrení:

„Pre mňa je možnosť zapojiť sa do pracovného procesu veľmi dôležitá vec. Dáva to zmysel môjmu životu a pocit užitočnosti.”

„Vďaka tejto práci mám pravidelný príjem a určitý životný štandard, na ktorý som sa naučil. A nemám problémy splácať svoje záväzky a podobne.”

„Vďaka Biviu má dcérka pravidelné návyky spojené so zamestnaním, pocit užitočnosti, výplatu, ktorá jej pridáva na sebavedomí, lebo môže na viaceré veci prispieť alebo si ich kúpiť “za vlastné”. Pre mňa ako rodiča je to pocit istoty, že jeho dieťa môže mať, aj napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu, šancu na normálny, v rámci možností, plnohodnotný život so všetkým, čo k tomu patrí – teda aj so zamestnaním.”

„Je to dobrý projekt, som veľmi rád, že tu môžem pracovať. Je dobre, že tento sociálny podnik vôbec na Slovensku vznikol a postupne sa etabloval nielen v rámci mestskej časti Rača, ale aj celej Bratislavy a okolia. Má potenciál dostať sa aj do povedomia ľudí, ktorí o ňom ešte nepočuli, či už sú z našej krajiny alebo zo zahraničia.”

„Práca ma napĺňa. V BIVIO sme ako jedna rodina. Všetci si pomáhajú. Pre mňa to je veľká pracovná príležitosť. Aj to, že som uplatnila svoje schopnosti a pracujem v práčovni.”

ľudia s mentálnym postihnutím
Foto: Archív BIVIO

Zabehnutím sa do pracovného života sa vašim zamestnancom iste spestril deň. Pozorujete nejaké zmeny od chvíle, kedy začali pracovať?

Napriek tomu, že každý z nich je iný, môžeme povedať, že majú spoločné to, že u všetkých nastal významný pokrok. Stali sa z nich sebavedomejší ľudia, spolupracovníci, partneri, ktorí nesedia niekde v kúte, ale naopak, pocit užitočnosti a vlastnej hodnoty im dáva veľmi veľa. Na druhej strane je skvelé, že majú možnosť stretávať sa nielen s kolegami, ale aj zákazníkmi, návštevníkmi a hosťami v Bivio, vďaka čomu sa zlepšili ich komunikačné a sociálne zručnosti. Sú našimi plnohodnotnými zamestnancami.

ľudia s mentálnym postihnutím
Foto: Archív BIVIO

Chcete adaptovať zdravotne znevýhodneného jedinca do spoločnosti alebo naučiť spoločnosť prijímať a rešpektovať zdravotne znevýhodnené osoby?

Jedno s druhým súvisí. Našou snahou je plné začlenenie do spoločnosti. Radi hovoríme: Žiť tak normálne, ako sa len dá. V pracovnej oblasti to znamená z našej strany vytvorenie podmienok, aby mohli ľudia s mentálnym postihnutím pracovať (naučiť ich to, poskytnúť pracovné pomôcky, asistenciu). Od zamestnancov očakávame, že budú plniť požadované pracovné úlohy a správať sa tak, ako si to tá-ktorá pozícia vyžaduje. Samozrejme, súvisí s tým i pracovná disciplína. Keď poskytnete pomoc a podporu v potrebnej miere a keď daný človek chce pracovať, spoločné úsilie musí vyjsť. Pri zaúčaní klienta na budúcu prácu sa zameriavame na tie oblasti, v ktorých má potenciál, aby ho mohol využiť. Môže sa stať, že k nám prichádza s príliš veľkými očakávaniami.

Máme rok až dva na to, aby sme ho nielen spoznali a naučili pracovným zručnostiam a návykom, ale aj na to, aby sme zistili, kde by sa mohol uplatniť. Zároveň je to čas na to, aby si aj on sám mal možnosť uvedomiť si, čo dokáže a čo nie. Dôležitá je spolupráca s jeho rodinou. Po zaučení je naším cieľom nájsť mu zamestnanie.

ľudia s mentálnym postihnutím
Foto: Archív BIVIO

Nie každý človek je empatický. Sme plní predsudkov a často neoprávnene. Ako na váš personál a služby reagujú zákazníci?

Návštevníci a zákazníci môžu bežne stretnúť zamestnanca či klienta s mentálnym postihnutím v reštaurácii, v hoteli. Stretávame sa s ich pozitívnymi reakciami. Stáli zákazníci sa presvedčili, že poskytujeme kvalitné služby, takže k nám nechodia iba preto, aby podporili dobrú vec, ale aj preto, že za svoje peniaze dostanú to, čo by dostali aj u konkurencie.

Sú vaši zamestnanci zmluvne zaviazaní? Dostávajú bežnú mzdu?

Všetci naši zamestnanci pracujú na pracovnú zmluvu a za svoju prácu dostávajú riadnu mzdu. Niektorí pracujú na štvorhodinové úväzky, iní na šesťhodinové.

Čo si za zarobené peniaze chcú najčastejšie chcú kúpiť?

Je to podobné ako u ostatných bežných zamestnancov. Uhradiť si povinné náklady, môcť si kúpiť, po čom túžim, našetriť si na dovolenku…

Ľudia s mentálnym postihnutím
Foto: Archiv BIVIO

Na akých konkrétnych pozíciach môžeme zdravotne znevýhodnené osoby s mentálnym či fyzickým postihnutím u vás stretnúť? Aké konkrétne služby ponúkate?

Ponúkame ubytovacie služby – Hotel Bivio s 10 izbami a 20 lôžkami, spoločenskú miestnosť – sálu s kapacitou 60 osôb na rodinné oslavy ako napr. krsty, jubileá, svadby, pohrebné hostiny, semináre, konferencie, školenia. Súčasťou nášho areálu je priestranné parkovisko. Máme útulnú reštauráciu, ponúkame obedové menu, varíme kvalite a chutne z čerstvých surovín. Otvorené máme sedem dní v týždni, návštevníci si u nás môžu dať obed či večeru, (ubytovaní, samozrejme, i raňajky) varíme aj a la carte, podľa potreby vieme poskytnúť catering. Pravidelne robíme vedomostné Pub kvízy. V záhrade s vonkajším posedením sme osadili detské ihrisko pre deti od troch rokov, k dispozícii je pieskovisko.

Prvoradou úlohou BIVIO je poskytovať kvalitné služby. Chceme, aby k nám chodili zákazníci preto, lebo im bude u nás chutiť a budú sa cítiť príjemne. To, že zároveň pomôžu ľuďom s mentálnym postihnutím považujeme za pridanú hodnotu. Zamestnanci s mentálnym postihnutím u nás pracujú ako pomocné sily v kuchyni, pomocné čašníčky, chyžné, pomocníci v práčovni, v záhrade. Na všetky tieto pozície zároveň zaúčame klientov, ktorým následne hľadáme zamestnanie.

Ak chcete podporiť ľudí, ktorí nemali v živote toľko šťastia a nezískali to najcennejšie – zdravie, môžete tak urobiť, ak sa vyberiete do Rače na dobrý obed alebo predĺžený víkend. Zamestnanci vás privítajú s dobrým jedlom a ešte lepšou náladou!

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )