Foto: archív TASR/AP

Tri rokliny je najväčšia vodná elektráreň na svete.

Zároveň je aj najväčšou vodnou stavbou sveta. Nachádza sa v Číne, v provincii Chu-pej a je postavená na rieke Jang-c’-ťiang. Vodné dielo Tri rokliny je označované ako čínsky projekt storočia. A právom. Drží mnohé naj, aj keď nie všetky sú práve v pozitívnom svetle.

Začiatok projektu Troch roklín

Je až neuveriteľné, že takáto obrovská stavba bola postavená iba za 12 rokov. S výstavbou sa začalo v roku 1994, dokončili ju v roku 2006, pravdou ale je, že plány na jej postavenie sa riešili takmer 100 rokov. Predstavená bola už v roku 1919 a už v roku 1932 sa začali vykonávať prípravné práce. Avšak následná japonsko-čínska vojna projekt na dlhé roky dala do úzadia, aj keď s prestávkami sa o jej vybudovaní stále uvažovalo.

Foto: archív TASR/AP

Reálne kontúry projekt opäť dostával až v 80. rokoch minulého storočia, no k výstavbe sa prikročilo až v roku 1994. To ale so sebou prinieslo aj mnohé negatíva.

Vysídlenie

V oblasti, ktorá je dnes zaplavená, žilo až 1,4 milióna ľudí, ktorí museli byť vysídlení. Z roľníkov sa tak zo dňa na deň stali obyvatelia miest, väčšina bola presťahovaná do mesta Čchung-čching, jedného z najväčších miest v Číne, so súčasnou populáciou vyše 8 miliónov ľudí. No vysídľovanie pokračovalo aj neskôr a bolo masívnejšie. V dôsledku zosuvov pôdy a erózie muselo svoje domovy neskôr opustiť až 4 milióny obyvateľov. Ľudia najväčšiemu vodnému dielu na svete nemohli stáť v ceste.

wikimedia.org

Technické parametre

  • elektráreň má  32 generátorov s inštalovaným výkonom 22 500 MW
  • ročná produkcia elektrárne je 80 TWh
  • Hrádza má výšku  185 metrov, je dlhá 2 335 metrov a široká 126 metrov
  • vytvára priehradné jazero s rozlohou 1 085 km² a dĺžkou takmer 600 km
  • inštalovaný výkon všetkých elektrární na Slovensku spolu je 4521 MW, teda takmer 5-násobne menej ako majú Tri rokliny

 Vplyv na životné prostredie

Takáto stavba sa nezaobíde bez toho, aby ovplyvnila svoje okolie. Pozitívnou zmenou bolo zregulovanie toku a zabránenie tak záplavám, ktoré túto oblasť postihovali. Ďalšou pozitívnym vplyvom je to, že energiu, ktorú elektráreň vyrobí, by bez jej existencie musel zabezpečiť iný zdroj, v Číne je to zvyčajne energia z uhlia. Vďaka Trom roklinám  sa tak ročne ušetrí 31 miliónov ton uhlia, ktoré by vyprodukovalo milióny ton prachu,  jeden milión ton oxidu siričitého či 10-tisíc ton oxidu uhoľnatého.

wikimedia.org

Ďalšie vplyvy ale už také pozitívne neboli. Už spomínaná erózia či zosuvy pôdy okrem vyhnania ľudí z domovov, pretvorili krajinu. Z okolia zmizli tiež lesy, no čínska vláda ich teraz nanovo zalesňuje. Táto oblasť je ale známa svojou biodiverzitou a je domovom vyše 6-tisíc druhov rastlín. Keďže tu došlo k odlesňovaniu, utrpeli aj iné rastliny ako stromy, z ktorých mnohé sú v ohrozenom stave.

Foto: Yoshi Canopus [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Vodná elektráreň nevplýva dobre ani na vodné živočíchy. Ryby umierajú v lopatkách turbín. V povodí rieky žije 361 druhov rýb z ktorých mnohé sa ocitli v ohrození a niektoré druhy z rieky úplne vymizli.

Tri rokliny mali vplyv aj na Zem ako takú. Vedci z NASA vypočítali, že masa vody v priehrade predĺžila deň o 0,06 mikrosekundy a mierne sploštila tvar Zeme.

Foto: archív TASR/AP

Budúcnosť

Čínska vláda plánuje maximalizovať užitočnosť Troch roklín a to vybudovaním série priehrad na hornom toku rieky. Celková kapacita týchto priehrad bude 38 500 MW, čo je takmer dvojnásobok kapacity Troch roklín. Keďže dopyt po energii rastie každým rokom, tento krok bude asi nevyhnutný.

wikimedia.org
1
Uložiť článok
Komentovať