Ilustračná foto: Pixbay

Určiť chemické značky známych prvkov nie je nič zložité.

Na hodinách chémie sme sa všetci učili o prvkoch periodickej tabuľky prvkov. Samozrejme, najviac času sa venovali bežným prvkom, ktoré majú aj pestré využitie. Už menej času sa venovalo tým s vyšším protónovým číslom či prvkom pripravených umelo v jadrových reaktoroch alebo urýchľovačoch častíc. 

No aj takéto prvky sú plnohodnotnými členmi periodickej tabuľky prvkov. Dnes sme sa preto rozhodli vás otestovať najmä z nich a toho, či dokážete správne určiť ich značky.

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

1.

Osmánium má značku Os a protónové číslo 76. Osmium nemá vzhľadom na svoje mechanické vlastnosti v rýdzej podobe žiadne praktické využitie. Používa sa iba v zliatinách s ostatnými platinovými kovmi, napríklad na výrobu veľmi odolných hrotov plniacich pier alebo na niektoré chirurgické implantáty.

2.

Kopernícium má značku Cn a protónové číslo 112. Je to dvadsiaty transurán a deviaty transaktinoid, silno rádioaktívny kovový chemický prvok, pripravovaný umelo v cyklotróne alebo urýchľovači častíc. Tento prvok zatiaľ nebol izolovaný v dostatočne veľkom množstve, aby bolo možné určiť všetky jeho fyzikálne vlastnosti. Pri svojej polohe v periodickej tabuľke by mohol pripomínať ortuť. Vzniká bombardovaním izotopu olova jadrami zinku získali izotop 277Cn.

3.

Rénium má značku Re, protónové číslo 75 a vyznačuje sa mimoriadne nízkym výskytom na Zemi aj vo vesmíre. V zemskej kôre je priemerný obsah rénia okolo 1 – 5 ng (nanogramov)/kg.

4.

Oganesón má značku Og a protónové číslo 118. Je to transurán a transaktinoid. Očakáva sa, že jeho vlastnosti budú podobné ako vlastnosti ľahších inertných plynov. Pravdepodobne to bude druhý rádioaktívny plyn.

5.

Tenés má značku Ts a protónové číslo 117. Je to transurán a transaktinoid, v súčasnosti druhý najťažší objavený chemický prvok.

6.

Rutherfordium má značku Rf a protónové číslo 104. Je to v poradí 12. transurán a prvý transaktinoid, silno rádioaktívny kovový prvok, pripravovaný umelo v jadrovom reaktore alebo urýchľovači častíc. Doposiaľ nebol izolovaný v dostatočne veľkom množstve, aby bolo možné určiť všetky jeho fyzikálne konštanty. Pri svojej polohe v periodickej tabuľke by svojimi vlastnosťami mal pripomínať hafnium.

7.

Fleróvium má značku Fl a protónové číslo 114. Je to transurán a transaktinoid. Je rádioaktívny. Predtým bol prvok dočasne pomenovaný ako ununquadium. Fleróvium bolo pripravené bombardovaním plutónia iónmi vápnika.

8.

Cér má značku Ce a protónové číslo 58. Je to striebristý kovový prvok patriaci medzi lantanoidy. Používa sa v niektorých zliatinách zo vzácnych zemín.

9.

Bohrium má značku Bh a protónové číslo 107. Je to 15. transurán a 4. transaktinoid, silno rádioaktívny kovový prvok, pripravovaný umelo v cyklotróne alebo urýchľovači častíc. Pri svojej polohe v Periodickej sústave prvkov by svojimi vlastnosťami malo pripomínať rénium.

10.

Seaborgium má značku Sg a protónové číslo 106. Je to 14. transurán a 3. transaktinoid, silno rádioaktívny kovový prvok, pripravovaný umelo v cyklotróne alebo urýchľovači častíc. Pri svojej polohe v periodickej tabuľke by svojimi vlastnosťami mohol pripomínať volfrám.

0
Uložiť článok
Komentovať