Foto: Archív TASR / Pelikán zasiahnutý ropou: Louisiana GOHSEP / CC BY-SA

Najväčší vzrast emisií za 170 rokov zaznamenala Čína.

Klimatická kríza patrí medzi najdiskutovanejšie témy súčasnosti. Aj keď za dnešným znečistením ovzdušia stojí viacero negatívnych faktorov, nová štúdia ukazuje, že vinníka klimatickej situácie môžeme odhaliť pri pohľade na historický vývoj uhlíkových emisií. 

V dnešnej spoločnosti sa situácii ohľadom klimatických zmien venuje značná časť svetových politikov aj inštitúcií, ktoré sa snažia nájsť spoločné riešenia. Nech sa v súčasnosti hľadá zdroj znečistenia ovzdušia kdekoľvek, štúdia z dielne Carbon Brief informuje, že za skutočným vinníkom sa treba ohliadnuť do histórie.

Portál IFL Science, ktorý sa opiera o štatistiky z Carbon Brief, uvádza, že narozdiel od minulých skúmaní uhlíkových emisií sa v tomto novom testovaní zohľadňovali aj niektoré nové faktory.

Foto: Unsplash

Nová rozsiahla analýza priniesla zoznam najväčších historických emisií uhlíka jednotlivých štátov od roku 1850 až do roku 2021. Na rozdiel od predchádzajúcich výskumov, táto nová analýza zahŕňa aj emisie uhlíka z využívania pôdy a lesného hospodárstva, ako aj tie z fosílnych palív. Z výpočtov však vynecháva neuhlíkové emisie, ako je napríklad metán, pretože tieto emisie majú relatívne krátku životnosť a v atmosfére nepretrvávajú v rovnakom rozsahu ako tie uhlíkové.

Podľa nového výskumu sú najväčšími historickými producentmi uhlíkového plynu v rokoch 1850-2021 zostupne tieto štáty: Spojené štáty americké, Čína, Rusko, Brazília, Indonézia, Nemecko, India, Spojené kráľovstvo, Japonsko a Kanada

Súčasťou štúdie bola aj dôležitá výskumná otázka. Jej cieľom bolo zistiť, či má vôbec význam hľadať zdroj súčasnej klimatickej krízy až v roku 1850, kedy boli v popredí industrializácie a technologického pokroku možno iné štáty, aké sú dnes a naopak. Za príklad si ekológovia vzali Spojené kráľovstvo. Bola to totiž jedna z prvých krajín sveta, ktorá prešla procesom industrializácie. V slávnej ére prosperovania bola Veľká Británia poháňaná železom a uhlím, čím sa v prvej polovici 19. storočia stala najprominentnejšou priemyselnou veľmocou. Aj keď podľa niektorých vedeckých odhadov je dnes Spojené kráľovstvo až na 17. mieste v produkcii uhlíkových plynov, ich historické hodnoty im “dopomáhajú” k aktuálnemu 8. miestu.

Najväčší vzrast zaznamenala bezkonkurenčne Čína

Na porovnanie s Veľkou Britániou, Čína je v súčasnosti s veľkým náskokom najväčším zdrojom uhlíkovej stopy na planéte. Uvoľňuje približne toľko uhlíka, ako traja ďalší najväčší producenti z tabuľky (USA, India a Rusko, pozn. autora) dohromady. Čína však bola až do povojnovej éry do značnej miery agrárnou spoločnosťou a až od 50. rokov 20. storočia sa výrazne industrializovala.

Analýza od Carbon Brief naznačuje, že mnoho z najväčších historických producentov emisií už doslova “spálilo” svoj uhlíkový rozpočet s cieľom zvýšiť prosperitu aj hospodárstvo konkrétneho národa. No ako uzatvára myšlienku uvádzaný výskum, štáty, ktoré vedú v tabuľke od dávnej doby, respektíve sa na vrchol dostali až v ostatných desaťročiach, by mali určite niesť väčšiu zodpovednosť za riešenie prehlbujúcej sa klimatickej krízy.

0
Uložiť článok
Komentovať