Reprofoto: TASR (Roman Hanc)

Na Slovensku prebehlo Testovanie 5. Ako si s ním poradíte?

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa začalo dnes o 8:00 a skončilo sa krátko po jedenástej hodine predobedom. Žiakov testovali v matematike a v slovenskom alebo v menšinovom jazyku.

Do testovania sa tento rok prihlásilo takmer 52 800 žiakov z 1 489 základných škôl. Piatakov s maďarským vyučovacím jazykom bolo prihlásených viac ako 3 250 žiakov a s ukrajinským 15 žiakov. Výsledky testovania sa dozvedia školy 20. decembra 2019.

Malú ukážku matematických úloh z Testovania 5 2019 vám prinášame aj v našom kvíze. Všetky tohtoročné testy (matematika aj slovenčina), no i tie minulé môžete nájsť na stránke NÚCEM. Koľko si toho, z učiva prvých rokov na základnej škole, pamätáte?

Otestujte sa aj zo slovenčiny.

Na stole boli rozhádzané kartičky s číslami. Adam ich usporiadal vzostupne do radu tak, že vľavo bola kartička s najmenším číslom a vpravo s najväčším číslom. Ktoré číslo bolo v tomto rade na druhom mieste sprava?

NÚCEM

Vytvor z číslic 2, 3, 3, 4 štvorciferné číslo tak, aby platili všetky nasledujúce podmienky: • na mieste jednotiek a stoviek je rovnaká číslica, • na mieste desiatok je najmenšia číslica, • na mieste tisícok je najväčšia číslica. Napíš vytvorené štvorciferné číslo.

Hanka, Oliver, Lenka a Marek zbierali farebné sklenené guľôčky. Ich počet si zaznamenali do tabuľky. Vypočítaj, o koľko menej majú chlapci oranžových guľôčok ako dievčatá ružových guľôčok.

NÚCEM

V ktorej možnosti sú zapísané iba násobky čísla 7?

Premeň 40 dm a 3 cm na centimetre.

Za každú polhodinu parkovania na parkovisku je poplatok 60 centov. Koľko centov zaplatíme za 2 hodiny parkovania na tomto parkovisku?

V školskom roku 2018/2019 navštevovalo školu 1 454 žiakov. Z toho bolo 117 deviatakov, ktorí na konci školského roka školu ukončili. Na začiatku školského roku 2019/2020 pribudlo do školy 87 prvákov. Koľko žiakov navštevuje školu v školskom roku 2019/2020?

V akváriách na obrázku sú nakreslené rôzne živočíchy: ryby, korytnačky, chobotnice a slimáky. Urči počet akvárií, v ktorých je nakreslená aspoň jedna ryba spolu s korytnačkou alebo so slimákom.

NÚCEM

Na obrázku je obdĺžnik EFGH. V ktorej možnosti je správne dokončená veta? Úsečka EF je:

NÚCEM

Koľko všetkých rôznych párnych 2-ciferných čísel môžeme vytvoriť z číslic 2, 3, 4, 5, ak sa číslice v čísle nemôžu opakovať?

Úlohy z Testovania 5 2019 boli použité so súhlasom NÚCEM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NÚCEM a NÚCEM nezodpovedá za ich obsah.  Niektoré texty a grafické objekty boli prepisované/upravované a NÚCEM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu. Oficiálne kľúče správnych odpovedí k testom Testovania 5-2019 zverejní NÚCEM 27. 11. 2019 popoludní na svojej webovej stránke nucem.sk.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )