Reprofoto: TASR (Roman Hanc)

Na Slovensku prebehlo Testovanie 5. Ako si s ním poradíte?

Túto stredu prebehlo na Slovensku Testovanie 5, akýsi „monitor“ piatakov, ktorého cieľom je analyzovať úroveň vzdelania žiakov piateho ročníka základných škôl. Malú ukážku matematických úloh z Testovania 5 2019 sme vám priniesli v tomto kvíze

Teraz si však otestujeme vaše vedomosti zo slovenčiny. Popasujete sa s ňou tak, ako takmer 40-tisíc žiakov po celom Slovensku? Otestujte sa!

Vyskúšajte si aj dnešný kvíz z matematiky.

V ktorej možnosti sú len zdrobneniny?

Ktorý slovný druh sa nachádza v nasledujúcej vete? „Počuli by sme len tichulinké tik-tik-tik…!

V ktorej možnosti sú všetky slová napísané pravopisne správne?

V ktorom z uvedených slov nastáva spodobovanie vo vnútri slova?

V ktorej možnosti majú obe slová predponu?

Ako nazývame nasledujúcu ukážku? En ten tíny – kde sú mlyny? Ja som mlyny nevidel, ja som videl raka a on do potoka – čľup!

V ktorej možnosti sú všetky slová správne rozdelené na slabiky?

V ktorej možnosti je na základe posledného odseku ukážky správne vysvetlená nasledujúca pranostika? Hovorí sa: Na Jakuba hrom do duba.

Vypíš z nasledujúcej vety slovom pravopisne správne radovú číslovku: V záverečnej etape cyklistických pretekov Tour de France pri osemkilometrovom stúpaní do kopca prišiel do cieľa ako dvadsiaty z deväťdesiatjeden účastníkov.

Napíš, v ktorom páde je prídavné meno z nasledujúcej vety: Mliekarka rýchlo kráčala do blízkeho mesta.

Úlohy z Testovania 5 2019 boli použité so súhlasom NÚCEM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NÚCEM a NÚCEM nezodpovedá za ich obsah. Niektoré texty a grafické objekty boli prepisované/upravované a NÚCEM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu. Oficiálne kľúče správnych odpovedí k testom Testovania 5-2019 zverejní NÚCEM 27. 11. 2019 popoludní na svojej webovej stránke nucem.sk.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )