Foto: cobaltducks/iNaturalist/CC BY 4.0

Príroda niekedy nájde skutočne bizarné cesty.

Parazitická huba hmyzomorka mušia (Entomophthora muscae) vynakladá veľké úsilie k využitiu sexuálnych pudov domácich múch. Podľa nedávnej štúdie ovládne mozog muchy a keď svojho hostiteľa zabije, pleseň, ktorá na ňom narastá, pôsobí ako silné afrodiziaku k tomu, aby dokončila svoj vražedný životný cyklus.

Pleseň pôsobí ako elixír lásky a v nenakazených samcoch múch spôsobuje záujem o mŕtve samičky, niekedy doslova už nafúknuté, plné spórov huby, uvádza portál Science Alert.

Využíva chuť na sex

Túžba reprodukovať sa je u mnohých živočíchov (počnúc muchami a končiac človekom) taká silná, že mnohé organizmy tento silný pud využívajú.

Foto: AJC1 from UK, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Hmyzomorka, ktorú by sme pokojne mohli nazvať zombie hubou, využíva chuť na párenie až tak, že vedci z univerzity v Kodani vykonali sériu experimentov, ktoré demonštrovali celý proces. Ich štúdia zatiaľ nebola recenzovaná, no je dostupná na predtlačovom serveri bioRxiv.

Samce sa chceli páriť s nakazenými mŕtvolami

Tím vedcov na čele s ekológom Andreasom Naundrupom ponúkali samcom múch mŕtve samičky, niektoré boli infikované hmyzomorkou, ďalšie nie.

V pokuse vedci neidentifikovali preferenciu neinfikovaných alebo infikovaných samíc, ktoré boli iba v počiatkoch infekcie. Všimli si však, že ak bola samica v neskoršom štádiu infekcie a bola vo fáze sporulácie, teda šírenia spórov huby, pre samcov bola oveľa viac atraktívna.

Vedci preto inkubovali samce múch na 10 dní. Takmer tri štvrtiny samcov vystavených samiciam s neskorším štádiom infekcie, sa nakazili. Pre porovnanie, samce, ktoré sa párili iba so samičkami s počiatočnou infekciou, sa nakazilo iba 15 percent.

Foto: cobaltducks/iNaturalist/CC BY 4.0

Následne tím meral reakcie antény samcov, teda ich čuchového ústrojenstva, na prchavé zlúčeniny pri mŕtvolách samičiek. Opäť sa ako najatraktívnejšie javili samičky vo fáze sporulácie.

Môže pomôcť ľudstvu v boji so škodcami

Pri meraní prchavých chemikálií pomocou plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie dospeli k záveru, že samcov láka kombinácia prchavých látok, ktoré produkuje huba pri hnití samičky.

Niektoré namerané prchavé látky sú neatraktívne pre muchy, no atraktívne pre iný hmyz – čmeliaky. Vedci sa domnievajú, že ide o kombináciu, keď huba láka aj samcov múch a tiež láka aj čmeliaky, aby sa dokázala lepšie šíriť. Hmyz nemusí mať s muchou sex, stačí len, aby prišlo k prenosu spór. Keď však má samec muchy sex s infikovanou mŕtvou samičkou, pravdepodobnosť prenosu sa zvyšuje.

Foto: cobaltducks/iNaturalist/CC BY 4.0

Keď sa spóra dostane na vhodný hmyz, vyrastie z nej mycéliový systém, teda akési podhubie. To napadne mozog hmyzu a úplne ho ovládne. Prinúti hmyz, aby sa dostal na vhodné miesto šírenia spór, napríklad na otvorené priestranstvo, popri tom ho zožiera zvnútra a buduje vlastnú reprodukciu, ktorá sa bude šíriť vo fáze sporulácie.

Vedci tvrdia, že tento výskum môže byť tiež mimoriadne významný v boji so škodcami. Môžu tak vytvoriť chemické atraktanty či feromóny, ktoré sa použijú na prilákanie a následné usmrtenie lietajúcich škodcov.

Desivá parazitická huba tak môže svojím ľstivým správaním ľudstvu spraviť veľkú službu.

0
Uložiť článok
Komentovať