Foto: flickr.com (CannedTuna)

Recyklácia je naprieč krajinami Európy rozličná.

Recyklovanie a separovanie odpadov sa líši v mnohých krajinách Európy. To by chcela EÚ zmeniť. Experti tiež odporúčajú, že by sa staré mobily mali vykupovať a vzniknúť tiež právo na opravu.

Informácie prináša portál euroactiv.sk. Osud návrhov ale bude závisieť od novej Európskej komisie. Podľa expertov by ale malo prísť v Európe v najbližších rokoch k jednotnému modelu pre triedenie odpadu, k vykupovaniu starých mobilov a väčší dôraz by sa mal klásť na opätovnú použiteľnosť a opravu výrobkov.

Za najodvážnejší cieľ sa pokladá spoločný model separovania. Problémom je, že v krajinách EÚ sa odpad triedi rôzne a občania často nevedia, ako majú odpad separovať. Úradníci preto navrhujú, aby model mal spoločné farebné odlíšenie či symboly pre jednotlivé odpady. Informácie by občania EÚ mali dostať v rámci spoločnej kampane.

Foto: pxhere

Problémov je ale viacero. Napríklad také PET fľaše. Kým na Slovensku sa nezálohujú v Nemecku zálohe podliehajú, čo môže znamenať aj finančný rozpor medzi krajinami. A napríklad vo Francúzsku sa v rôznych častiach triedia PET fľaše rozdielne, niekde sa oddeľujú samostatne, inde putujú do kontajnera na obaly.

Ďalší návrh hovorí o šrotovnom na staré mobily. Je dosť možné, že aj vo vašej zásuvke leží jeden či viac starých mobilov, ktoré už nemajú žiadne využitie. Pritom obsahujú cenné kovy, ktoré by bolo možné opätovne využiť. Šrotovné by tak podporilo ich opätovné využitie a odľahčilo životné prostredie.

Foto: pxhere

Úradníci tiež prichádzajú s iniciatívou nazvanou „Obehová ekonomika 2.0“. Cieľom je zvýšená recyklácia a menšie plytvanie. Výrobcovia by mali svoje produkty dizajnovať tak, aby boli ľahšie opraviteľné a dali sa opätovne používať. Ako píše Euroactiv, zabezpečiť by to mali certifikáty profesionálnych zručností, záruky pre spotrebiteľa či dostupnosť dielní. Niektoré výrobky by mali mať aj svoj „pas“ o jednotlivých fázach.

Ktoré z týchto opatrení sa dočkajú realizácie a či vôbec, rozhodnú pravdepodobne až noví členovia Európskej komisie. V každom prípade tieto návrhy majú svoje opodstatnenie, a čím skôr sa príjmu tým to bude lepšie pre budúcnosť Európy.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )