ilustračné foto: wikimedia.org(Phil Richards)

Európsky parlament vyšiel v ústrety cestujúcim vo vlakoch pri reforme nariadenia z roku 2007.

Európsky parlament (EP) vo štvrtok v Štrasburgu upravil návrh nariadenia o právach cestujúcich v železničnej preprave. Poslanci okrem iného žiadajú vyššie náhrady za meškanie vlakov a dostupnejšiu pomoc pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

Reforma by mala zaistiť vyššiu informovanosť o právach cestujúcich, zlepšiť pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou, uľahčiť cyklistom prístup do vlakov, vyjasniť postupy týkajúce sa riešenia sťažností a zvýšiť náhrady cestujúcim v prípade meškania vlakov.

Za hodinu meškania vrátia polovicu ceny

Foto: Olaf1541 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Europoslanci navrhli zvýšiť náhrady za meškanie dlhšie ako 60 minút z 25 percent na 50 percent z ceny cestovného dokladu, a to bez straty práva cestujúceho na samotnú prepravu do miesta určenia. V prípade, že meškanie presiahne 90 minút, cestujúcim by mal vzniknúť nárok na náhradu vo výške 75 percent z ceny ich lístka, pri meškaní nad 120 minút by im mal byť preplatený celý cestovný lístok.

  • meškanie viac ako 60 minút – 50% ceny lístka
  • meškanie viac ako 90 minút – 75% ceny lístka
  • meškanie viac ako 120 minút – 100% ceny lístka

Európski zákonodarcovia zároveň odmietli návrh na oslobodenie železničných dopravcov spod povinnosti vyplatiť cestujúcim kompenzáciu za meškanie v prípadoch, keď nastane nepredvídaná mimoriadna situácia.

Asistencia bezplatne

Foto: Pxhere

Podľa rozhodnutia EP by asistencia osobám so zníženou pohyblivosťou mala byť poskytovaná bezplatne a na väčších staniciach aj bez toho, aby bol o tom personál vopred informovaný. Poslanci tiež skrátili lehotu na avizovanie potreby asistencie pri menších staniciach a jasne zadefinovali zodpovednosť prevádzkovateľov služieb železničnej prepravy a prednostov staníc za plnú kompenzáciu v prípadoch, keď stratia alebo poškodia vybavenie, ktoré cestujúcim zabezpečuje ich mobilitu.

Cesta s bicyklom

Foto: Pexels

Europarlament vyšiel v ústrety cestujúcim s bicyklami – tí by podľa poslancov mali mať právo vziať si bicykel aj do rýchlika, diaľkového vlaku, cezhraničného a regionálneho vlaku. Všetky nové alebo renovované vlaky osobnej prepravy by mali mať dobre označený priestor určený na prepravu bicyklov.

Poslanci presadzujú aj skoršie ukončenie dočasných výnimiek z uplatňovania pravidiel týkajúcich sa práv cestujúcich v železničnej preprave, ktoré využíva viacero členských štátov EÚ. EP chce všetky výnimky zrušiť najneskôr do roka od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )