Ilustračná foto: Unsplash

Konope je v mnohých krajinách legálne na lekárske účely, medzi ktorými býva aj boj s bolesťou. Ako je efektívny?

Konope, resp. marihuana je jednou z najužívanejších drog na svete, ktorá je vo viacerých krajinách zakázaná, no v mnohých je buď dekriminalizovaná, legálna na lekárske a terapeutické užitie, alebo dokonca čiastočne či úplne legálna. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Práve jej medicínsky potenciál býva často vyzdvihovaný a zníženie bolesti je jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia vôbec konope na lekárske účely využívajú.

Proti bolesti

Ako uvádza Filip Gedin, postdoktorand na švédskom Karolinska Institutet pre portál The Conversation, užívatelia konope v Severnej Amerike, Európe a Austrálii v 17 až 30 % uvádzajú, že ju užívajú na zmiernenie bolesti.

Foto: Unsplash

Na úrovni placeba

A hoci sa konope a produkty z neho široko používajú na znižovanie bolesti, stále nie je jasné, ako je to efektívne. Preto sa Gedin s kolegami rozhodli vykonať metaanalýzu, ktorá bola publikovaná v časopise Journal of the American Medical Association. Tá naznačuje, že užívanie konope nie je o nič lepšie pri zvládaní bolesti ako placebo.

Vedci zozbierali výsledky randomizovaných štúdií, v ktorých porovnávali konope s placebom na liečbu klinickej bolesti. Sledovali najmä štúdie, ktoré porovnávali zmenu intenzity bolesti pred a po liečbe. Celkovo skúmali 20 štúdií a takmer 1 500 ľudí.

Štúdie sa zamerali na rôzne bolestivé stavy, ako je neuropatická bolesť či skleróza multiplex a tiež skúmali rôzne typy konopných produktov – vrátane THC, CBD a syntetického konope, ako je napríklad liek nabilone. Sledovali sa tiež rôzne spôsoby užitia, vrátane typického inhalovania, ale aj pilulky, spreje či oleje.

Foto: Unsplash

Pri kvalitných štúdiách je lepšie placebo

Väčšina z účastníkov metaštúdie boli ženy vo veku od 33 do 62 rokov a údaje pochádzali z USA, Kanady, Spojeného kráľovstva a v menšej miere z ďalších krajín, ako je Brazília, Belgicko, Nemecko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Izrael či Španielsko.

Vedci zistili, že bolesť bola po liečbe placebom hodnotená ako menej intenzívna so stredným až veľkým účinkom v závislosti od danej osoby. Takisto nebol pozorovaný významný rozdiel v účinnosti medzi konope a placebom.

Toto zistenie potvrdzuje výsledky metaanalýzy z roku 2021. Dokonca kvalitnejšie štúdie s dvojitým zaslepením ukázali, že účastníci viac reagovali na pozitívny účinok placeba ako na samotné konope. To naznačuje, že štúdie, kde nedokázali zabezpečiť správne zaslepenie konope, mohli prísť s výsledkami, ktoré mohli byť výsledkom preceňovania účinnosti liečebného konope.

Foto: pexels

Aj samotné zaslepenie je problém a mnohí účastníci dokázali rozlíšiť medzi placebom a konope, aj keď placebo malo rovnaký zápach, chuť či vzhľad. To potom spôsobuje neobjektívne výsledky.

Vedci skúmali tiež mediálne pokrytie informácií o účinkoch konope. Zistili, že mnohé správy boli pozitívneho charakteru, čo môže tiež vplývať na to, že ľudia v štúdiách hodnotili účinok konope, ale aj placeba ako efektívny. A aj keď autori metaštúdie nemôžu so 100-percentnou istotou tvrdiť, že správy v médiách zodpovedali za vysoké pozitívne reakcie, navrhujú, že aj tento aspekt by mal byť dôležitý a uvažovať o tom, ako o vonkajšom faktore.

Najnovšie články