Foto: Unsplash

Na zvláštne školské napomenutia sme sa pýtali v ankete na našom Instagrame.

Čas strávený na základnej či strednej škole je obdobie života, počas ktorého si každý jeden človek prežil množstvo celoživotných zážitkov. Neoddeliteľnou súčasťou nášho pôsobenia v laviciach boli aj poznámky a napomenutia, ktoré učitelia udeľovali prevažne s výchovným zmyslom. Na druhej strane, niektoré z nich nedávali vôbec žiaden zmysel. Na tie najdivnejšie pokarhania sme sa pýtali na našom Instagrame Interezsk

Zabudnuté prezúvky, vyrušovanie na hodine či nepodpísaná žiacka knižka. S podobnými napomenutiami od učiteľov sa priamo alebo nepriamo stretol počas štúdia na základnej, respektíve strednej škole azda každý. Prostredníctvom ankety na Instagrame sme sa však pýtali na tie najdivnejšie poznámky, s ktorými ste odchádzali zo školy domov vy. A treba vyzdvihnúť, že v množstve odpovedí sa nachádzali naozajstné skvosty, nad ktorými nejeden pokrúti hlavou.

Foto: Unsplash

Výčitky, ktoré len ťažko pochopiť

Lenivosť, neaktivita, a teda pomalšie reakcie, sú základom mnohých školských napomenutí. Dostať ale poznámku za nadpriemernú aktivitu, to chce dávku výnimočnosti. “Žiak pracuje na hodine príliš rýchlo,” znela poznámka, s ktorou sa nám zdôverili v ankete. Na podobnej vlne sa nesie aj výčitka od učiteľa, podľa ktorej bola študentka na hodine už viac učiteľom ako žiačkou. Dotyčná si vtedy odniesla napomenutie: “Vaša dcéra si zamieňa rolu žiaka s rolou učiteľa.”

Viaceré odpovede v ankete sa týkali konkrétnych školských predmetov, prevažne telesnej výchovy. “Žiak behal na hodine telesnej výchovy” sa ešte môže zdať ako-tak zvládnuteľná poznámka. Nasledujúce priznanie však posunulo úroveň napomenutí na nový level. “Môj priateľ dostal ešte v škole poznámku, ktorá znela: Skákal na hodine telesnej výchovy vtedy, kedy nemal,” priznala naša čitateľka.

Foto: Unsplash

Keď učiteľ vyhodnotí situáciu podľa seba

Učiteľstvo bolo, je a vždy bude váženým povolaním, ktoré má v spoločnosti nezameniteľné postavenie. Niekedy však aj v radoch vyučujúcich figurujú rôzni ľudia s rôznym pohľadom na okolnosti. “Žiak sa mi smial za chrbtom priamo do očí” či “Žiak sa na mňa pozeral celú hodinu” sú poznámky z vašich prípadov, ktoré to len potvrdzujú.

V ankete ste sa “pochválili” aj priamymi narážkami od učiteľov, ktoré by citlivejší ľudia mohli vziať aj ako urážku. “Žiak vydával na hodine divné pazvuky… A pritom som len normálne dýchal,” znie výpoveď jedného z respondentov. “Vaša dcéra má zlé hygienické návyky… A to preto, že som jedla tesne pred začiatkom hodiny,” zdôverila sa školáčka v ankete.

Za zmienku určite stojí aj prípad, kedy sa učiteľ rozhorčil nad skutočnosťou, ktorá vlastne nemala vôbec nič spoločné so školou. “Moja poznámka znela: Žiak zaplatil za exkurziu, ktorá stála 2 eurá, jedno a päťcentovými mincami,” priznal ďalší náš fanúšik.

Dôkaz, že menej je niekedy viac

Náučné porekadlo, že menej je niekedy viac, naozaj funguje. Odzrkadľuje sa to aj v školských napomenutiach, čo nám potvrdili aj priznania študentov. Medzi dokonalé príklady patrí nasledujúca poznámka. “Žiak sa prihlásil, že nič nevie,” znelo ďalšie priznanie.

Foto: Unsplash

Jeden zo slovenských školákov sa v ankete priznal, že “osudným” sa mu stalo prejavovanie pozitívnej emócie na vyučovacej hodine. “Žiak prejavoval emócie radosti počas hodiny matematiky.” To je teda druh poznámky, za ktorú by vás rodičia pravdepodobne nepotrestali.

Je všeobecne známe, že všetky školy v západnom svete podporujú kritické myslenie a prejavy študentov na akúkoľvek tému. To však, zdá sa, pre slovenské školstvo neplatí. “Mám podpísanú poznámku v znení: Povedala som svoj názor na danú tému.” 

Aj keď sa s podobnými poznámkami a napomenutiami stretol počas školských čias takmer každý, v podstate nejde o žiaden druh ťažkého zločinu. Samozrejme, pokiaľ “prehrešky” neprekročili stanovené medze a pravidlá. Slúžia skôr na upozornenie a mali by mať hlavne výchovný motív. A čo je najpodstatnejšie, vo väčšine prípadov sa nad tým po rokoch každý len zasmeje.

1
Uložiť článok
Komentovať