Ilustračná foto: Unsplash

Pamätáte si značky týchto jednotiek?

Pred približne mesiacom sme vám priniesli kvíz týkajúci sa všeobecných otázok o  jednotkách SI. Dnes vám prinášame jeho akoby voľné pokračovanie, ktoré je však zamerané iba na značky či symboly fyzikálnych jednotiek. Ako sa vám podarí dnešný kvíz zvládnuť?

Ak vás kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v sekcii kvízov.

Akú značku má jednotka newton?

Newton má značku N a je to základná jednotka sily podľa medzinárodnej sústavy SI. Je pomenovaná po Isaacovi Newtonovi za jeho prácu na klasickej mechanike.

Akú značku má jednotka decibel?

Bel (B)je bezrozmerná meracia jednotka, ktorá udáva pomer medzi dvomi (najmä) elektrickými veličinami (dvoma výkonmi, napätiami alebo prúdmi) alebo akustickými veličinami (akustickými výkonmi, akustickými intenzitami alebo akustickými tlakmi). V praxi sa najčastejšie používa ako decibel (dB).

Akú značku má jednotka kelvin?

Kelvin je jednotka teploty, ktorá je založená na absolútnej stupnici. Má značku K.

Akú značku má jednotka kandela?

Kandela (značka cd) predstavuje intenzitu svetla (svietivosť) v danom smere zo zdroja, ktorý vyžaruje monochromatické žiarenie s frekvenciou 540x10na12 Hz a má žiarivú intenzitu (žiarivosť) v tomto smere 1/683 W na jeden steradián.

Akú značku má jednotka ampér?

Ampér (symbol A) je jednotkou SI pre elektrický prúd. Bol pomenovaný po André-Marie Ampèrovi ( 1775 - 1836), francúzskom matematikovi a fyzikovi, ktorého považujeme za otca elektrodynamiky.

Akú značku má jednotka mól?

Mol alebo mól má značku mol a je to jednotka látkového množstva sústavy. Je to základná jednotka sústavy SI.

Akú značku má jednotka joule?

Joule (skratka J) je jednotka práce a energie. V sústave SI patrí medzi odvodené jednotky. Jednotka joule bola pomenovaná na počesť anglického fyzika Jamesa P. Joula.

Akú značku má jednotka coulomb?

Coulomb je odvodená jednotka SI elektrického náboja. Značka pre coulomb je C. Jednotka je pomenovaná podľa Charlesa Augustina de Coulomba.

Akú značku má jednotka hertz?

Hertz (Hz) je odvodená jednotka frekvencie v sústave SI. Jednotka je pomenovaná podľa profesora Heinricha Rudolfa Hertza, bádateľa v oblasti elektromagnetických vĺn. Jednotka vyjadruje, koľko pravidelných dejov sa odohrá za jednu sekundu.

Akú značku má jednotka sievert?

Sievert (skratka Sv) je jednotkou dávkového ekvivalentu ionizujúceho žiarenia. Je pomenovaná po Rolfovi Sievertovi, priekopníkovi radiačnej ochrany.

0
Uložiť článok
Komentovať