Foto: Pixabay

Latinčina je mŕtvy jazyk.

Aj keď sa latinčinou v podstate nehovorí, s výnimkou Vatikánu, je aj tak rozšírená. Využívajú sa v medicíne, v biológií ale aj v práve či iných odvetviach. Bežný človek sa s latinčinou stretáva pomerne málo, najčastejšie cez rôzne výroky alebo citáty či známe frázy. A o tom bude aj dnešný kvíz. Ponúkneme vám jeden latinský výrok a vašou úlohou bude určiť čo znamená v slovenčine. Zvládnete to na plný počet bodov? 

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

Čo znamená tento latinský výraz?

Homo homini lupus je latinská fráza znamenajúca „človek (je) človeku vlkom“. Podla Hobbesa vyjadruje táto veta podstatu vzťahov, ktoré panovali medzi ľuďmi do vzniku štátu. Ako prvý ju vyslovil starorímsky básnik Plautus.

Čo znamená tento latinský výraz?

Ex offo alebo ex officio je latinský výraz, ktorý znamená z úradnej moci, povinnosti, z úradného príkazu.

Čo znamená tento latinský výraz?

In vino veritas je latinské príslovie, ktoré znamená "Vo víne je pravda." Toto príslovie bolo nájdené v Erasmovom spise Adagia, I.vii.17. Spis Plinia staršieho Naturalis historia obsahuje tiež zmienku o tejto fráze.

Čo znamená tento latinský výraz?

Carpe diem je latinské slovné spojenie, ktoré po prvýkrát použil rímsky básnik Horatius v prvej knihe zbíieky Ódy (Carmina). Do slovenčiny je ho možné preložiť ako Užívaj dňa.

Čo znamená tento latinský výraz?

Vox populi, vox Dei je latinská fráza, ktorá znamená Hlas ľudu, hlas Boží. Tato myšlienka sa nachádza už v básni Práca a dni starogréckeho autora Hésioda z 8./7. storočia p. n. l. V uvedenom znení sa po prvýkrát objavuje u Alcuina, v jeho liste Karolovi Veľkému z roku 798, no je možné, že spojenie už bolo použité aj skôr.

Čo znamená tento latinský výraz?

Alma mater (z lat. Matka živiteľka) je pôvodne antické označenie pre Božiu Matku (častejšie označovanú ako Magna Mater, Veľká Matka). Dnes alma mater metaforicky označuje vysokú školu alebo univerzitu, v ktorej študent získal vzdelanie. Výraz pochádza z motta najstaršej európskej univerzity v Bologni: Alma mater studiorum.

Čo znamená tento latinský výraz?

Alea iacta est je latinský výraz a znamená „kocky sú hodené“. Bolo častým označením akcie, keď ju už nešlo vrátiť späť. Podľa Suetonia vyslovil túto vetu Julius Caesar 10. januára 49 pred Kr., keď viedol svoju armádu cez rieku Rubikon v severnom Taliansku.

Čo znamená tento latinský výraz?

Memento mori je latinské príslovie, ktoré znamená Pamätaj, že zomrieš. Používalo sa aj vo variante Memento mortis - Pamätaj na smrť. Bolo inšpiráciou pre mnohé umelecké diela, ktoré mali divákovi pripomínať jeho smrteľnosť.

Čo znamená tento latinský výraz?

Cogito, ergo sum je latinská veta, ktorá znamená: Myslím, teda som. Veta pôvodne pochádza z Descartovho francúzsky písaného diela Rozpravy o metóde z roku 1637, v ktorom je jeho základnou filozofickou tézou. V latinčine výraz prvýkrát použil v roku 1644 v diele Principia philosophiae.

Čo znamená tento latinský výraz?

Quo vadis je latinský výraz, znamená „Kam kráčaš?“. Podľa kresťanskej tradície, stretol apoštol Peter na svojom úteku z Ríma Ježiša Krista a opýtal sa ho „Quo vadis, Domine?“ („Kam kráčaš, pane?“).

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )