Foto: unsplash.com

Záchrana našej planéty nie je taká jednoduchá, ako si predstavujeme.

Pralesy na celom svete miznú pod nátlakom ťažby dreva, nerastných surovín alebo získavania poľnohospodárskej pôdy. Ničíme rozsiahle pralesy, tisícročné lesy, aby sme vysádzali  mladé stromčeky. S každým novovysadeným stromčekom rastie naša spokojnosť a dobrý pocit zo záchrany planéty, no takýmto konaním znižujeme druhovú rozmanitosť. Aj keď možno nevedomky. 

V snahe zvrátiť alebo zmierniť účinky klimatickej zmeny vysádzame množstvo nových stromov. To však môže viesť k strate druhov a biotopov. Ako informuje BBC, podľa Victora Patridgea, ktorý sa stará o Petlandské vrchy (Petlands Hill), musíme dávať pozor, aby sme nezničili biotopy vytvorené pred odlesňovaním. Ako napríklad tie v Škótsku, ktoré vznikali pred tisíckami rokov.

Stromy ale vysádzame aj na miestach, kde sa stovky až tisícky rokov vytvárali vzácne biotopy a práve vysádzaním stromov môžeme zničiť domov druhom, ktoré sa prispôsobili otvoreným plochám. Mnohým druhom sa darí v poľnohospodárskej krajine alebo v otvorenom priestore rašelinísk. Novozalesňované plochy musíme preto vyberať veľmi opatrne.

V Pentladských vrchoch, ktoré sú dlhé približne 32 km, sa vyskytujú vtáky hniezdiace na zemi, hranostaje, kukučky, či sovy. Tieto druhy živočíchov podľa Patridgea potrebujú na lov a hniezdenie otvorený priestor.

Ilustračné foto: unsplash.com

Už pred 3900 rokmi bolo na tomto území v Škótsku zaznamenané skoré poľnohospodárstvo. Prví poľnohospodári vypaľovali rozsiahle zalesnené územia, aby získali poľnohospodársku pôdu. Kombinácia vypaľovania a pasenia mala za následok ústup lesov. Pasením dobytka na holiach zabraňovali postupnému nástupu stromov.

Ľudia odlesňovaním a poľnohospodárstvom vytvorili nové biotopy, čo viedlo k väčšej rozmanitosti rôznych druhov. Existuje náznak, že môžeme pomôcť planéte vysadením väčšieho množstva stromov, musíme však byť veľmi opatrní pri vysádzaní rastlín, aby sme nestratili dôležité biotopy,“ povedal Patridge.

Výsadba niektorých stromov je dobrá, ale musíme byť opatrní, aby sme nezničili biotopy, ktoré sme vytvorili. Namiesto toho musíme zmeniť celé naše správanie a prestať používať fosílne palivá,“ dodáva.

Pri opatreniach proti zmene klímy musíme byť opatrní a musíme hľadať viaceré možností.

Škótsko potrebuje program ekologickej obnovy, úpravy rašelinísk, prírodných biotopov a výsadby miliónov stromov, aby bolo možné reagovať na vzájomne prepojenú krízu zmeny klímy a kolaps biodiverzity,“ hovorí Mary Church, vedúca kampane Priatelia Škódska (Friends of Scotland).

Otvorená krajina, ilustračné foto: pixabay.com

„Je zrejmé, že systémy zalesňovania musia byť umiestnené citlivo vzhľadom na existujúce voľne žijúce zvieratá a ekosystémy. Na riešenie klimatických núdzových situácií potrebujeme v našej spoločnosti systémové zmeny, ktoré vytvoria zdravšiu a zelenšiu krajinu. Patria sem zmeny spôsobu akým cestujeme, ako ohrievame a napájame naše domovy a ako pestujeme jedlo,“ dodáva Mary Church.

Predovšetkým si však musíme uvedomiť, že nie je les ako les. Ak vysadíme nové stromčeky, nevytvoríme les. Les vzniká sám tisícky rokov.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )