Ilustračná fotografia, Foto: Archív TASR

Pravidlá sú neprimerane prísne, tvrdí ochrankyňa.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová je presvedčená, že v aktuálnej situácii neexistuje v okresoch v II. stupni epidemického ohrozenia žiadny právny základ pre nariadenie zákazu vychádzania, a to až do momentu, kým bude opätovne zavedený núdzový stav.

Skonštatovala to v tlačovej správe, ktorú poskytla Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv. Ombudsmanka v tejto súvislosti pripomína, že vláda uznesením zo 17. septembra kategorizovala niektoré okresy v zmysle COVID automatu do II. stupňa ohrozenia.

V okresoch v druhom stupni ohrozenia nastupuje podľa COVID automatu obmedzenie pohybu

Okrem viacerých ďalších obmedzení, ktoré vyplývajú z príslušných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), by sa podľa metodiky COVID automat mal v okresoch zaradených do II. stupňa ohrozenia uplatňovať aj zákaz vychádzania v čase od 21:00 do 5:00 nasledujúceho dňa. Rovnako tak by malo dôjsť k obmedzeniu neesenciálneho cestovania.

Foto: MZ

„V súlade so stanoviskom Únie miest Slovenska zdôrazňujem, že podľa aktuálne platného a účinného právneho stavu nemajú mestá a obce právomoc obmedzovať základné práva a slobody obyvateľov obce v takom rozsahu, ktorý by zodpovedal zákazu vychádzania alebo obmedzeniu cestovania.

Možnosť obmedziť slobodu pohybu neobsahuje ani oprávnenie obce ustanovovať režim života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej situácie podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva,” zdôraznila Patakyová.

Aj výklad všeobecných pojmov, ako napríklad režim obyvateľstva, je podľa ombudsmanky potrebné vykladať v súlade s logikou a systematikou ostatných ustanovení právneho predpisu, respektíve celého právneho poriadku.

Obmedzenie pohybu pôsobí neprimerane prísne

„Obmedzenie pohybu obyvateľstva ako súčasť oprávnenia regulovať režim života obyvateľov, pôsobí v porovnaní s inými oprávneniami obce, ale aj iných subjektov podľa zákona o civilnej ochrane, neprimerane prísne a nezodpovedalo by logike miery obmedzení základných práv a vyhlasovania prísnejších režimov, napríklad núdzového stavu,” vyhlásila verejná ochrankyňa práv.

Patakyová tiež uviedla, že COVID automat sám o sebe právne účinky nevyvoláva. „Absentuje totiž zákonná opora, ktorá by mu dávala možnosť priamo obmedzovať základné práva a slobody. COVID automat je odborným materiálom, ktorého posledná verzia bola schválená uznesením vlády. Ako však naznačuje aj hlavička dokumentu, ide o metodický typ dokumentu,” povedala ombudsmanka.

Aj preto sú podľa nej všetky obmedzenia z neho plynúce „preklopené“ do vyhlášok ÚVZ, ktoré vyvolávajú právne účinky predpokladané v metodike COVID automatu.

„Dokonca aj sám automat vo svojej poslednej verzii predpokladá, že pre zákaz pohybu je potrebné vyhlásiť núdzový stav,” dodala ombudsmanka s tým, že pevne verí, že povinnosť vyhlásiť núdzový stav nebude formálne obchádzaná prostredníctvom nariadenia zákazu vychádzania na základe generálnej kompetencie ÚVZ podľa zákona o ochrane verejného zdravia.

0
Uložiť článok
Komentovať