Foto: Profimedia

Jadrové výbuchy pre národné hospodárstvo

Názov programu hodný sloganu pravého sovietskeho politika sa do veľkej miery inšpiroval americkým Plowshareom. Sovieti však svojej povesti neostali nič dlžní a aj napriek rizikám, kvôli ktorým Američania zastavili spomínaný program, realizovali viac ako 100 pokusov. Ako uvádza Russia Beyond, uskutočnených bolo 124 podzemných výbuchov, ktorých úloha bola prevažne rovnaká – rozvoj baní, prepájanie vodných tokov a kanálov, či napríklad vznik veľkého jazera.

Kráter s jazierkom ako dôsledok jadrových pokusov. Foto: The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Sovieti verili, že atómové výbuchy pod zemou by nemali negatívne ovplyvniť povrchové štruktúry. Azda najväčším príkladom ich omylu je projekt Globus-1, ktorý dopadol katastrofou. Podzemná detonácia (len niečo cez 360 kilometrov od Moskvy) na brehoch rieky Shachi však nešla podľa plánu, výsledkom bolo kontaminované okolie, ktoré bolo spojené s prudkým nárastom rakoviny v oblasti. Napriek všetkému program pokračoval až do roku 1989.

„Atómové jazero“

V rámci sovietskeho programu vošla do histórie zrejme najviac prvá detonácia z roku 1965, ktorá bola podľa Amusing Planet zároveň aj najväčšia. Do 178 metrov hlbokej diery v Kazachstane uložili Sovieti jadrové zariadenie so silou 140 kiloton (bomba zhodená na Nagasaki mala 22 kiloton), ktoré po explózii vytvorilo obrovský kráter s priemerom 400 metrov a priemernou hĺbkou 100 metrov. Ako uvádza Nature World News, vodu do krátera dopravil umelo vytvorený kanál a svetlo sveta tak uzrelo takzvané Atómové jazero.

Hlavnou myšlienkou vlády bolo, aby sa takéto jazerá využívali predovšetkým na poľnohospodárske účely (zavlažovanie, chov dobytka a pod.). Po vytvorení jazera Čagan prevládala medzi domácimi elitami veľká spokojnosť a na prevedený experiment boli hrdí. V rámci propagačných materiálov bol dokonca natočený minister zodpovedný za nukleárny program, ako v jazere pláva. Do vodnej plochy a jej okolia boli okamžite prinášané aj rôzne druhy živočíchov. Experiment bol dokonaný, podľa Sovietov úspešne.

Katastrofálne dôsledky

Podľa sovietskej vlády vydarený experiment sa však v skutočnosti začal rúcať už od začiatku. Odhadom približne 20% rádioaktívnych produktov bolo po explózii zistených nad Japonskom, čo nahnevalo USA a tesne po karibskej kríze hrozilo naštrbenie už tak krehkého mieru. Sovietsky zväz argumentoval podzemným testom, ktorého hodnoty sú zanedbateľné a situácia sa po niekoľkých medzinárodných interakciách upokojila.

Jazero Čagan dnes. Foto: Profimedia

Ďalšie problémy sa vynárali postupom rokov. (Ne)prekvapivo, podľa Russia Beyond v jazere nedokázali vedci udržať nažive vyše 90 % zo zavedených druhov rýb (vrátane piraní), 150 druhov rastlín, ako ani desiatky druhov obojživelníkov, mäkkýšov a plazov. Ako uvádza portál AZ Animals, hodnota rádioaktivity je v jazere dodnes 100-krát väčšia, ako by mala byť štandardná hodnota. Voda z Čaganu sa navyše prelieva do rieky Irtyš, na čo nadväzujú ďalšie problémy.

V súčasnosti môžete okolo jazera nájsť miestnych rybárov, ktorí tam za účelom konzumu lovia ryby. Domáci obyvatelia ich jedia, v jazere si dokonca zaplávajú, no aj podľa nich je voda so stúpajúcou hĺbkou nebezpečná. Pobyt pri vodnej ploche by ale vraj nemal byť život ohrozujúci, a to aj napriek nameraným hodnotám.

Foto: Flickr

Na všetko doplatili ľudia

Ako to už, bohužiaľ, býva, pri experimentoch takéhoto typu na všetko najviac doplatia obyčajní ľudia a inak to nie je ani v tomto prípade. Súčasnú situáciu a dopad na obyvateľstvo asi najlepšie zachytáva dokumentárny seriál z dielne Netflixu Dark Tourist, kde novozélandský novinár David Ferrier navštívil túto oblasť. Čaganské jazero sa nachádza v takzvanom Semipalatínskom jadrovom polygone na severovýchode Kazachstanu.

Kazachstan si v rámci atómových experimentov „vytrpel“ najviac, keďže bol hlavným pokusným centrom Sovietskeho zväzu. V oblasti polygonu nájdeme napríklad aj niekedy uzavreté mesto Kurčatov, ale najmä vyprahnutú a jadrovými testami poznačenú krajinu. Aj keď miestni sprievodcovia dodnes tvrdia, že nemajú informácie o dopade rádioaktivity na ľudí, dokumentaristom ukázal realitu doktor Toulekhan Nurmagambetov, vedúci miestnej pôrodníckej kliniky.

 

Bývalá testovacia oblasť dnes nazývaná ako Semipalatínsky polygon v Kazachstane. Foto: Profimedia

Podľa doktora počítali Sovieti s tým, že vietor odnesie všetok potenciálne nebezpečný rádioaktívny materiál z regiónu preč. Skutočnosť je však taká, že kvôli početným experimentom, počínajúc Čaganom, boli kontaminované všetky okolité obytné oblasti s fatálnymi následkami. Tie v najhoršom slova zmysle prezentuje mestský sirotinec, do ktorého mali možnosť nakuknúť, a pohľad to bol naozaj zdrvujúci. Desiatky chorých a postihnutých detí, ktoré boli poznačené neviditeľným zabijakom, sú len zlomkom toho, čo si tieto hrozné a zbytočné experimenty vyžiadali.

Najnovšie články