Foto: Profimedia

Sovietsky jadrový program si počas studenej vojny prešiel viacerými fázami. V rámci šialeného projektu, dokonca za účelom vytvorenia jazera, odpálil atómovú bombu.

Nukleárne nebezpečenstvo patrí medzi najväčších strašiakov svetového mieru už niekoľko desaťročí. Azda najviac sa situácia medzi veľmocami vyhrotila v 60. rokoch 20. storočia, kedy nezmyselné zbrojenie viedlo ku karibskej kríze. Okrem mocenských záujmov však vznikala myšlienka, podľa ktorej sa dali atómové zbrane využiť aj inak ako len na vojenské účely.

V článku sa dozviete:

  • ako chceli Sovieti použiť atómové zbrane na mierové účely;
  • čo je Čaganské jazero a ako vzniklo;
  • aké úrovne rádioktivity dnes dosahuje;
  • ako rádioaktivita ovplyvnila životy domácich obyvateľov.

Program Plowshare ako revolučná myšlienka?

Využitie jadrových zbraní na mierové účely bola myšlienka, ktorá sa začala rodiť ešte pred karibskou krízou v USA. Pomerne nízke náklady a ohromujúca sila predstavovali víziu revolučnej myšlienky, ktorá môže pracovníkom značne uľahčiť a zrýchliť prácu. Ako uvádza oficiálny dokument, jadrové výbuchy mali byť použité v rôznych spektrách priemyselnej činnosti – na detonáciu v baniach, povrchovú ťažbu, vytváranie vodných kanálov, ciest, železníc, ale aj vodných nádrží.

Revolučný projekt dostal označenie ako Program Plowshare a začalo sa s ním v roku 1958. Oficiálne pokračoval do roku 1975, pričom sa uskutočnilo 27 jadrových testov, primárne v časovom horizonte medzi rokmi 1961 a 1968. Vychádzajúc z údajov oficiálneho dokumentu, veľká časť pokusov nebola dokončená. Väčšina ľudí by predpokladala, že projekty boli pozastavené z hľadiska bezpečnosti, no primárnym dôvodom mali byť financie. Inžinieri boli presvedčení, že konvenčnými prostriedkami sú schopní dokončiť stavby lacnejšie.

Kráter Sedan v USA. vytvorený v rámci projektu Plowshare. Foto: Profimedia

Aj keď Plowshare vtedajšie bezpečnostné normy údajne neprekračoval, stretol sa s nevôľou obyvateľstva. Bolo to pre dôvodné obavy z ekologického dopadu, ktoré sa ukázali napríklad pri projekte Chariot  z roku 1958, kde sa plánovalo atómovým výbuchom vybudovať prístav. V kombinácii zdravotných, ekologických, ale aj ekonomických obáv bol program v roku 1975 definitívne zastavený. Už počas existencie a skúšok sa ním výrazne inšpirovali Sovieti, ktorí ale myšlienku vzali poriadne zostra.

Najnovšie články