Ilustračná foto: U2em, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Jedlo v našich nemocniciach nie je považované za práve najchutnejšie.

Zdravá strava je základom toho, aby sme sa dožili vysokého veku v dobrej kondícii. Ak sa nestravujeme správne, prijímame veľké množstvo kalórií a máme malý výdaj, či konzumujeme veľké množstvo vysoko spracovaných potravín, je veľká šanca, že skôr či neskôr, zamierime do nemocnice. 

Štúdia uskutočnená na 645 účastníkoch hospitalizovaných s chronickým srdcovým zlyhaním zistila, že u ľudí, ktorí dostávali štandardné nemocničné jedlo v porovnaní s tými, ktorí dostali stravu podľa plánu osobnej výživy, nastalo oveľa vyššie riziko úmrtia.

Zistenia naznačujú, že nedostatok výživy v nemocničnej strave môže spôsobiť ohrozenie zdravia najmä u zraniteľných pacientov, píše portál Science Alert.

Naša štúdia neposkytuje dôkazy o účinkoch jednotlivých zložiek výživy, ale skôr naznačujú, že celková stratégia poskytovania výživovej podpory je prospešná pre pacientov s chronickým zlyhaním srdca,” vysvetľujú autori v štúdii publikovanej v časopise časopise Journal of the American College of Cardiology.

Dve skupiny ľudí

V štúdii sa zamerali na hospitalizovaných pacientov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna dostala výživovú podporu od vyškoleného dietetika, ktorý im pomohol dosiahnuť energetické, bielkovinové a mikrovýživové ciele pomocou individuálneho prístupu a personalizovaného jedla.

pixabay.com

Druhá polovica mala stravu do značnej miery ignorovanú. Počas pobytu dostávali štandardné nemocničné jedlo bez akejkoľvek konzultácie.

Veľké rozdiely

Ako štúdia ukázala, tieto dve skupiny dosiahli významné rozdiely v kvalite a kvantite života. Kým po 180 dňoch zomrela približne štvrtina pacientov z prvej skupiny, pri druhej skupine to bola až tretina. To mimochodom ukazuje, aké nebezpečné chronické zlyhanie srdca je.

Pokus vo Švajčiarsku prebiehal na relatívne malej vzorke a nebol dvojito zaslepený. Aj tak ale minimálne naznačuje, že správne výživové poradenstvo môže mať významný efekt na prežitie pacientov.

pixabay.com

Nie je jasné, čo pacienti v skupinách jedli po tom, ako opustili nemocnicu, no zdá sa, že aspoň niektorí z podporovanej skupiny sa riadili radami od dietetika.

Vedci však prízvukujú, že na potvrdenie ich domnienok bude treba urobiť kvalitnejší, lepšie dokumentovaný a rozsiahlejší výskum.

0
Uložiť článok
Komentovať