Ilustračná foto: Unsplash

Intímne partie sú často tabu, čo vedie mnohokrát k neznalosti základnej anatómie.

Prieskum vykonaný v meste v Spojenom kráľovstve ukázal, že bežní ľudia majú o anatómii ženských pohlavných orgánov často veľmi skreslené predstavy. Ukázal totiž až šokujúcu skutočnosť. Polovica verejnosti v skutočnosti nemá znalosť ani o tom, koľko otvorov má žena v intímnych partiách. 

Vedci z nemocnice v Addenbrookes v anglickom Cambridgei chceli preskúmať, ako ľudia rozumejú ženskej anatómii. Motiváciou bola obava, že pacientky s prolapsom panvových orgánov nemusia správne pochopiť ich stav a môžu pri liečbe nastať nedorozumenia, uvádza portál IFL Science.

Výskum dotazníkom

Rozhodli sa distribuovať anonymné dotazníky do všeobecných ambulancií, ktoré navštevujú ako muži, tak aj ženy, a tiež na špecializované urogynekologické kliniky určené iba pre ženy. Dotazník vypĺňali nielen pacienti, ale aj sprievodné osoby. Výsledky výskumu boli publikované v Medzinárodnom urogynekologickom vestníku.

Dotazník bol rozdelený na dve časti. V prvej sa vedci respondentov jednoducho pýtali, koľko otvorov má žena vo svojich intímnych partiách. Iba 46 % účastníkov správne identifikovalo, že žena má tri otvory. Najčastejšie boli uvádzané otvory ako vagína (67 %), konečník (55 %) a následne močový otvor (35 %).

V druhej časti bol znázornený obrázok intímnych partií u ženy a bolo vyznačených 7 oblastí, ktoré mali respondenti správne pomenovať. Nekládol sa pritom dôraz na správne a odborné vyjadrenia. Ako správne boli vyhodnocované aj slangové výrazy.

Foto: Pixabay

Druhá časť robila veľké problémy

V tejto časti iba 9 % účastníkov dokázalo správne identifikovať všetkých 7 oblastí. Najčastejšou správnou odpoveďou bol vaginálny otvor (71 %), potom konečník (67 %) a pysky (49 %). Najväčšia chybovosť bola pri identifikácii močového otvoru a klitorisu. Zo 73 % ľudí, ktorí označili klitoris, 63 % z nich ho označilo správne. Z 51 % ktorí označili močový otvor ho 51 % označilo správne.

Štúdia zistila, že medzi mužmi a ženami neboli zásadné rozdiely v správnosti popisu, aj keď u žien nedochádzalo často k takým zásadným chybám ako napríklad označenie konečníka za vaginálny otvor.

Významnými faktormi však boli úroveň vzdelania, vek, etnická príslušnosť. Vo všeobecnosti, najlepšie výsledky mali starší belosi s vyšším vzdelaním.

Na základe výskumu vedci upozorňujú, že gynekológovia by mali venovať väčšiu pozornosť pri vysvetľovaní základnej zdravotnej starostlivosti o intímne partie najmä mladším ženám či ženám, ktoré sú napríklad príslušníčkami izolovaných komunít.

0
Uložiť článok
Komentovať