Foto: pixabay

Teplota sa pomaly, ale isto dvíha aj v arktických oblastiach.

Neblahé následky to má nielen pre človeka, ale aj pre zvieratá. Napríklad, vedcom na Aljaške sa podarilo získať dôkaz o tom, že samičky pavúkov strehúňovitých sa začali v záujme prežitia uchyľovať ku kanibalizmu.

Pavúky sa uchyľujú ku kanibalizmu

Ako informuje portál Science Times, populácia pavúkov strehúňovitých v niektorých oblastiach poklesla následkom kanibalizmu. Môže za to najmä globálne otepľovanie. Samičky pavúkov sú totiž väčšie, majú viac potomstva a tým pádom musia pavúky bojovať o zdroje potravy. Nejedno zviera je globálnym otepľovaním ovplyvnené a musí sa prispôsobiť novým podmienkam, vďaka dlhšie trvajúcim arktickým letám sa preto menia aj pavúky v tejto oblasti. Je otázne, ako sa počet pavúkov v prírode bude meniť naďalej.

Foto: unsplash

Vzhľadom na zmeny, ktoré sa dejú na Aljaške, sa vedci rozhodli preskúmať aj to, ako sa budú pavúky správať v ohraničenom priestore. Vedcov zaujímalo najmä to, ako sa budú s hustnúcou populáciou meniť stravovacie návyky pavúkov. Ukázalo sa, že prítomnosť väčších samíc postupom času znamenala menej mladých jedincov. Vedcov tento poznatok prekvapil vzhľadom na to, že očakávali, že väčšie samice budú mať väčšie množstvo potomstva.

Mení sa ich stravovanie aj populačná štruktúra

Ako sa ukázalo, rozdiel bol spôsobený tým, že malé samičky a veľké samičky pavúkov majú odlišné stravovacie návyky. V populácii, kde sú pavúky väčšie, dochádza ku kanibalizmu častejšie ako v populácii, kde sú jedince menšie. K podobnej zmene stravovania dochádza aj v ohraničenom priestore, kde sa naraz vyskytuje veľké množstvo jedincov.

Foto: pixabay

Vedci sa zamerali aj na to, ako kanibalizmus vplýva na dĺžku života pavúkov. Ukázalo sa, že jedince, ktoré sa živia inými jedincami rovnakého druhu, nežijú dlhšie ako tie, ktoré sa ku kanibalizmu neuchyľujú. Vedci upozorňujú, že klimatické zmeny neovplyvňujú len pavúky, ale majú závažné následky zasahujúce celý ekosystém. Zvieratá sú nútené k zmenám v stravovaní, ale aj v populačnej štruktúre.

Science Times
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )