Foto: TASR, Pexels

FS začala pravidelnú letnú kontrolnú akciu, za prvé dni odhalila 90 porušení.

Pravidelnú kontrolnú akciu zameranú na evidenciu tržieb a používanie elektronickej registračnej pokladnice, tento rok pod názvom „Horúce leto 3“, spustila opätovne na začiatku leta Finančná správa SR (FS). Jej primárnym cieľom nie je podnikateľov pokutovať, ale dostať do povedomia verejnosti, že je dôležité na jednej strane pokladničný doklad vydať a na druhej strane tento doklad žiadať, informoval v stredu hovorca FS Daniel Súkup.

„Prvých deväť dní kontrolnej akcie naznačuje, že podnikateľské subjekty obchádzajú svoje povinnosti a doklad nevystavujú. Zo 190 kontrol bolo zistených až 90 porušení, na základe ktorých FS uložila pokuty vo výške 24 770 eur,“ vyčíslil Súkup.

Príslušníci finančnej správy sa podľa neho v rámci akcie zamerali na predajné miesta s vysokou turistickou návštevnosťou, ako sú hudobné festivaly, jarmoky, kultúrno-spoločenské podujatia, bufety, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky a kúpaliská. Pýtať si pokladničný blok je podľa hovorcu potrebné najmä v prevádzkach, kde nie je možné platenie platobnou kartou, keďže tento spôsob platby je najväčšou zárukou, že bude dodržaný zákon.

Potrebné kontroly

Preventívny charakter akcie má podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností, zdôraznil hovorca. „Finančná správa je povinná zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie zákona, ktorý podnikateľom ukladá povinnosť vydávať zákazníkom pokladničné doklady. Podobné akcie v minulosti potvrdili, že takéto kontroly sú potrebné, pretože tendencia subjektov plniť si svoje zákonné povinností je skôr negatívna,“ doplnil Súkup.

Finančná správa dbá podľa neho na to, aby podmienky na podnikanie boli férové a poctiví podnikatelia nedoplácali na tých nepoctivých. Práve nevydaním dokladu si niektorí podnikatelia krátia tržby a znižujú tak svoju daňovú povinnosť. „Neevidovaním tržieb podnikatelia klamú svojich zákazníkov. Kupujúci totiž platí za nákup tovaru alebo služby cenu vrátane DPH a úlohou podnikateľa je túto vybranú daň od občana odviesť do štátneho rozpočtu. Ak doklad podnikateľ nevystaví, nestane sa tak,“ vysvetlil hovorca.

Doplnil, že ak sa občania stretnú s nevydaním dokladu, prípadne vydávaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, túto skutočnosť môžu ohlásiť finančnej správe emailom na [email protected].

Uložiť článok

Najnovšie články