Foto: archív TASR/AP

Užívatelia marihuany majú vyššiu tendenciu k vzniku falošných spomienok.

Ľudská pamäť je mimoriadne zložitá. Proces ukladania spomienok do pamäte nie je celkom podrobne preskúmaný a nevieme, prečo si niektoré, aj menej dôležité, veci dokážeme pamätať dlhú dobu a iné, možno aj viac dôležité, nám z nej veľmi rýchlo vyprchajú. Nie je nič prekvapivé, že užívanie drog, či už legálnych alebo nelegálnych, môže funkciu pamäte ovplyvňovať, zvyčajne v negatívnom zmysle. A to potvrdzuje aj najnovší výskum spojený s užívaním marihuany. 

Štúdia uverejnená v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences však prináša zaujímavý záver. Užívanie marihuany vyvoláva u ľudí falošné spomienky. Vedci to zistili počas troch experimentov a upozorňujú, že tento efekt môže mať vážne dôsledky pri objasňovaní zločinov, kde sú užívatelia marihuany svedkami, informuje portál Inverse.

Videli slová, ktoré boli nové

Štúdie sa zúčastnilo 64 občasných užívateľov marihuany. Počas nej v rôznych testovacích dňoch vdychovali pomocou vaporizéra jednu dávku marihuany alebo placeba.

Následne testovali ich spomienky v troch rôznych experimentoch. V prvom teste im ukázali zoznam slov, ktoré si mali zapamätať. Keď im zoznam ukázali opäť, avšak už aj s novými slovami, účastníci mali tendenciu označovať aj nové slová za tie, ktoré sa nachádzali na predchádzajúcom zozname. Tento test potvrdil u nich “spontánnu” tvorbu falošných spomienok.

Foto: Pixabay

Nechali sa ovplyvniť a hovorili “áno”

Počas ďalších experimentov boli účastníci experimentu svedkami bitky alebo krádeže pomocou virtuálnej reality. Potom boli vystavení dezinformáciám o tom, čo videli, či už prostredníctvom sugestívnych otázok od vedcov, alebo prostredníctvom zavádzajúceho svedectva od falošného svedka. Potom sa vedci účastníkov výskumu pýtali, čo vlastne videli.

Ilustračná foto: Pixabay

Výsledky experimentu ukazujú, že marihuana zosilňuje u intoxikovaných ľudí vytváranie falošných spomienok. Zistilo sa tiež, že všetci intoxikovaní účastníci mali vyššiu tendenciu odpovedať na otázky “áno”.

Keď testy prebiehali po týždni, tak všetky testované skupiny mali slabé výsledky. Vedci sa domnievajú, že toto je menej pravdepodobné kvôli užívaniu marihuany a viac to súvisí s tým, že v priebehu času sa pamäť jednoducho zhoršuje.

Ich výpovede by mali byť posudzované ako u detí

Štúdia upozorňuje na dôsledky pri objasňovaní trestných činov. Ak sú svedkovia zločinu pod vplyvom marihuany, štúdia navrhuje, aby sa urobil výsluch čo najskôr po tom, ako účinok drogy odoznie. Ak je vyslúchaná pod vplyvom, treba si dať pozor na otázky a spätne ich overovať iným položením otázky, keďže takýto svedok by mohol odpovedať automaticky “áno”.

Foto: Archív TASR/AP

Vedci tiež navrhujú, že svedectvo ľudí intoxikovaných marihuanou by mal súd posudzovať podobne ako svedectvo detí, či veľmi starých ľudí. Ak by k tomu naozaj došlo, môže to dramaticky zmeniť spôsob objasňovania trestných činov.

Marihuana je totiž najrozšírenejšou nelegálnou drogou na svete, a tak trestné činy, pri ktorých sú svedkovia pod vplyvom marihuany vôbec nie sú ojedinelé. Vedci však zdôrazňujú potrebu ďalších výskumov v tejto oblasti, aby ich zistenia boli potvrdené aj ďalšími štúdiami.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )