Foto: pxfuel

Obciam a mestám vznikne nová povinnosť.

Slovenské mestá a obce budú mať od budúceho roka novú povinnosť. Od januára 2021 sa ruší výnimku a to ekonomickú neúnosnosť triedenia.

Ako uvádza portál odpady-portal.sk, v praxi to často vyzeralo tak, že viaceré mestá a j obce sa spoliehali na výnimku, ktorú už od budúceho roka nebudú môcť využívať. Zákon už teraz vyžaduje od samospráv triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností (KBO), no tie sa povinnosti vyhýbali.

Foto: Unsplash

Povinnosť triediť kuchynský bioodpad síce už platí aj teraz, no obce sa jej mohli vyhnúť v prípade, keď doložili, že jeho separovanie je pre ne finančne neúnosné. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností väčšinou končí na skládkach a vzniká tak riziko, že sa môže dostať aj do podzemných vôd, prípadne ide o živnú pôdu pre rôzne baktérie. KBO sa tak bude zhodnocovať namiesto toho, aby sa vo veľkom skládkoval.

Ako uvádza portál ewia.sk, výnimka, ktorá sa najčastejšie uplatňovala, zákon od nového roka zruší. Triediť KBO už nebudú musieť len tie samosprávy, v ktorých zmesový komunálny odpad končí v zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) v Bratislave a Košiciach, a tiež obce, kde domácnosti všetok kuchynský bioodpad kompostujú, prípadne kde nie je zber technicky možný.

Momentálne triedenie bioodpadu musí na základe vyhlášky zabezpečiť každá obec (pokiaľ si neuplatní výnimku- pozn. redakcie). Zberné nádoby s minimálnym objemom 250 litrov zabezpečuje tak, aby išlo o zberové kapacity pre každého občana.

Do biodopadu patria:

 • šupky a odpad z ovocia a zeleniny
 • čajové vrecká
 • kvety
 • zeleň, lístie, tráva a záhradný odpad
 • zhnité ovocie a zelenina
 • odrezky zo stromov a rastlín
 • piliny, hobliny
Foto: Unsplash

Do bioodpadu nepatria:

 • zvyšky mäsa a potraviny živočíšneho pôvodu
 • stavebný odpad
 • mŕtve zvieratá
 • popol alebo cigarety
 • výkaly zvierat

Dôležitý krok pre zníženie skládkovania

Termín zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu ministerstvo životného prostredia nezmení. Vyplýva to z dnešného rokovania štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia Juraja Smatanu a Michala Kiču so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Zabezpečiť občanom miest a obcí zber kuchynského odpadu je pre ministerstvo životného prostredia jedným z dôležitých krokov, ako znížiť skládkovanie.

Foto: pxfuel

Štátny tajomník ministerstva Juraj Smatana po skončení rokovania povedal: „Ministerstvo životného prostredia nechce byť tým odkladačom termínov, ktorý slúži ako zdroj výhovoriek pred Európskou komisiou, prečo Slovensko neplní svoje povinnosti. Chceme byť ministerstvom, ktoré pomáha samosprávam, aby požiadavky splnili. Nie kvôli Bruselu, ale kvôli občanom.“

Ministerstvo životného prostredia pripravuje finančný mechanizmus, ktorý mestám a obciam pomôže plniť si povinnosti triediť kuchynský bioodpad. Štátny tajomník Michal Kiča zdôraznil, že envirorezort chce prebudovať celý systém odpadového hospodárstva na Slovensku, na čo plánuje využiť aj peniaze z eurofondov.

3
Uložiť článok
Komentovať