Foto: Yasunori Koide / CC BY-SA

Podľa odborníkov sú sršne aktívne už teraz kvôli výnimočne teplej zime.

Do Česka sa opäť dostal invazívny ázijský sršeň, ktorý ničí včelstvá. Jeho výskyt v utorok potvrdila Agentúra ochrany prírody a krajiny (AOPK) ČR. Podľa Európskej únie ide o vysoko rizikový cudzokrajný druh, ktorý môže ohroziť biodiverzitu. Do ČR sa dostal v kamióne z Francúzska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Pracovníci Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR potvrdili ďalší nález invazívneho ázijského sršňa. Dva alebo tri jedince tohto nepôvodného druhu boli objavené vo štvrtok 15. 2. v Hrádku pri Rokycanoch pri vykládke kamióna z Francúzska,“ uviedla AOPK ČR. Aktuálne dôkladne skúma okolie nálezu a následne vytipuje miestapre umiestnenie špeciálnych odchytových pascí.

Prvýkrát sa tento invazívny druh v Česku potvrdil vlani v októbri. Podľa odborníkov sú sršne aktívne už teraz kvôli výnimočne teplej zime.

Do Európy bol zavlečený pred 20 rokmi, keď sa so zásielkou tovaru z východnej Ázie dostal do Francúzska. Odvtedy sa šíri po západnej Európe. Sršeň ázijský je menší ako sršeň obyčajný, je tmavší a má žlté konce končatín. Hniezda si robí najčastejšie vysoko v korunách listnatých stromov, v budovách a výnimočne aj v zemi.

Podľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR tento druh sršňa ohrozuje opeľovače i včelárov, pretože napáda včelstvá a má tendenciu obsadzovať včelíny. Európske včely sa proti nemu nedokážu brániť. Zároveň znehodnocuje ovocie a predstavuje tiež potenciálnu hrozbu pre alergikov.

Uložiť článok

Najnovšie články