Foto: Unsplash

S viac ako 126 miliónmi obyvateľov patrí Japonsko medzi tie najľudnatejšie krajiny.

Čoraz vyššie percento populácie však ostáva bez vzťahu. Kým časť si vzťah nevie nájsť, iní ho jednoducho nechcú a nezadaní ostávajú dobrovoľne.

Čoraz viac ľudí je dobrovoľne nezadaných

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Plos One, za posledné tri desaťročia v Japonsku prudko vzrástol počet ľudí, ktorí sú single. V roku 2015 bola nezadaná 1 zo 4 žien a žiaden vzťah nemal 1 z 30 mužov vo veku okolo 30 rokov, píše portál Phys. Polovica z nezadaných ľudí však o žiaden heterosexuálny vzťah záujem ani nemá a nezadaní sú dobrovoľne. Navyše, pribúda aj jedincov, ktorí vo veku okolo 30 rokov ešte nemajú žiadnu sexuálnu skúsenosť.

Štúdia ukazuje, že tí, ktorí o vzťah záujem nemajú, majú zvyčajne nižšie vzdelanie a aj nižší príjem, čo môže znamenať, že za nezáujem o nadväzovanie romantických vzťahov je do istej miery zodpovedný práve socioekonomický faktor. To však neznamená, že ak by daní jedinci zbohatli, ich postoj k romantickému vzťahu by sa zmenil.

Foto: unsplash

Čo sa týka mladej dospelej generácie, jedincom, ktorí sú nezadaní a ani nemajú záujem o nadväzovanie romantických vzťahov sa hovorí bylinožravci, zatiaľ čo tí, ktorí sa o romantické vzťahy aktívne zaujímajú, sú označovaní za mäsožravcov. Aj keď sa však o tom, že bylinožravcov v populácii pribúda čoraz viac, diskutuje už najmenej desaťročie, vedcom chýbal dostatok relevantných údajov.

K situácii prispievajú rôzne faktory

Inštitúcia zaoberajúca sa japonskou populáciou a zmenami v nej (Japanese National Institute of Population and Social Security Research) však vytvorila dotazník, ktorý bol medzi rokmi 1987 až 2015 distribuovaný približne každých 5 rokov. Keďže v Japonsku manželstvá rovnakého pohlavia nie sú povolené, vedci sa zameriavali len na heterosexuálne manželstvá a vzťahy. Výsledky výskumu ukázali, že v roku 2015 bolo v Japonsku o 2,2 milióna nezadaných žien a 1,7 milióna nezadaných mužov vo veku od 18 do 39 rokov viac ako v roku 1992. Kým v roku 1992 bolo v danej vekovej kategórii nezadaných 27,4 % žien a 40,4 % mužov, do roku 2015 toto percento narástlo na 40,7 % žien a 50,8 % mužov.

Foto: unsplash

Vedci sa nazdávajú, že za vysoké percento nezadaných mužov je sčasti zodpovedný fakt, že množstvo žien vo veku od 18 do 39 rokov je vo vzťahu so starším partnerom mimo tejto vekovej kategórie. Okrem toho, v Japonsku žije viac mužov vo veku od 18 do 39 rokov ako žien a otázne je aj to, čo si jedinci predstavujú pod pojmom romantický vzťah.

Ako je to v iných krajinách?

Podobné výskumy boli medzi rokmi 2010 až 2018 vykonané aj v iných krajinách, napríklad vo Veľkej Británii či v USA. Ukázalo sa, že podobné percento žien je slobodných aj v týchto krajinách, avšak najmä vo vekovej kategórii od 18 do 24 rokov, kým ženy v Japonsku ostávajú slobodné aj vo vyššom veku. Čo sa mužov týka, veľa ich je nezadaných aj v Británii či v USA, najviac ich však je v Japonsku.

Foto: unsplash

Čo sa Japoncov týka, od roku 1992 sa čoraz menej ľudí náhli do uzavretia manželského zväzku. Výskum hovorí, že vo veku 30 rokov je množstvo jedincov buď zosobášených alebo slobodných. Len malé percento ľudí v danej vekovej kategórii je nezosobášených, avšak vo vzťahu. Zaujímavé je, že aj keď sa vysoké percento nezadaných ľudí vyjadrilo, že po vzťahu netúžia, až polovica z nich v dotazníku dodáva, že zároveň dúfajú, že jedného dňa budú mať manžela/manželku.

0
Uložiť článok
Komentovať