Foto: Pixabay

Klimatické zmeny sa dotknú každého z nás. Rozdiel bude v tom, ako sa s nimi budeme jednotlivo vyrovnávať.

Následky klimatických zmien sa týkajú každého jedného z nás. Ak sa proti nim nebude bojovať, budeme sa s nimi musieť vysporiadať každý po svojom. Ako uvádza portál insider.com, podľa najnovšieho scenára budú mať klimatické zmeny a najmä ich dôsledky, vplyv najmä na chudobných ľudí, ktorí nebudú mať dostatok financií na to, aby sa presunuli na iné miesta. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Na globálnych problémoch, ako sú napríklad klimatické zmeny, pracujú nielen výskumníci a vedci, ktorí dokážu prísť so závermi, ako proti nim bojovať, ale takisto aj experti na ľudské práva. V tomto prípade ide o Philipa Alstona, ktorý pracuje pre OSN a je nezávislým expertom práve v otázke extrémnej chudoby a ľudského práva.

foto: Pixabay.com

Nečinnosť hlavných orgánov v oblasti klimatických zmien totižto vytvára katastrofický scenár, v ktorom hlavnú úlohu hrajú práve ľudské práva. V tomto scenári budú ohrození pred klimatickými zmenami ľudia, ktorí patria medzi tých najchudobnejších. Tým bude hroziť až smrť.

Vo svojom oznámení, ktoré bolo tento týždeň predložené Rade OSN pre ľudské práva v Ženeve, Alston varuje, že stovky miliónov ľudí budú čeliť potravinovej neistote, nútenej migrácií, chorobám a smrti. Nehovoriac o všetkých krízach, ktoré zasiahnu celý svet.

Problémom je, že dôsledky všetkých klimatických zmien budú pociťovať najmä ľudia z krajín, ktoré sú najmenej zodpovedné za následky znečistenia ovzdušia. A kým ľudia z rozvojových krajín nebudú jediní, ktorí tomuto problému budú musieť čeliť, budú najviac vystavení nebezpečným vplyvom.

„Do roku 2030 by mohlo spadať do skupiny chudoby ďalší 120 miliónov ľudí. Práve zmena klímy ohrozuje posledných päťdesiat rokov pokrok vo vývoji, globálnom zdraví a znižovaní chudoby,“ hovorí Alston.

„Problémom je, že väčšina orgánov pre ľudské práva sa sotva začala stretávať s tým, čo klimatické zmeny predstavujú pre ľudské práva,“ dodáva.

Alston ďalej takisto vysvetľuje, prečo ľudia z rozvojových krajín budú zasiahnutí najviac: „Ľudia žijúci v chudobe majú tendenciu žiť v oblastiach, ktoré sú citlivejšie na zmenu klímy. Takisto bývajú v menej odolných príbytkoch, ktoré môžu byť veľmi jednoducho zničené. Rovnako majú omnoho menej podpory z finančných systémov, ktoré by im mohli pomôcť.“

„Ich živobytie a majetok sú tak omnoho viac zraniteľné voči prírodným katastrofám, ktoré so sebou prinášajú choroby, prudký nárast cien potravín, postihnutie či až smrť.“

foto: Pixabay.com

Takýto problém si však môžeme veľmi jednoducho predstaviť. V minulosti sa totižto už niečo podobné stalo. Alston vo svojom oznámení spomína aj to, že v tomto storočí v chudobných krajinách zomrelo na rôzne katastrofy až o sedemkrát viac ľudí ako ľudí z bohatých krajín. Kvôli klimatickým problémom sa tento fenomén môže prehĺbiť.

„Niektorí ľudia a krajiny sa stali nesmierne bohatými vďaka emisiám, ktoré vypustili do ovzdušia. Svoju daň si však nezaplatili,“ píše sa v správe.„Kvôli týmto problémom riskujeme scenár „klimatického arpatheidu“, v ktorom bohatí uniknú vďaka financiám hladu, konfliktom a ďalším problémom, zatiaľ čo zvyšok sveta ostane trpieť.“

Aj napriek tomu, že problémom s klímou čelíme už dlho, mnohé orgány nezačali bojovať proti tomuto problému. A to je jedným z dôvodov, prečo sa vyskytol aj problém s ľudskými právami. Podľa Alstona sú riešením hlboké štrukturálne zmeny vo svetovom hospodárstve, prechod na zelené a udržateľné hospodárstvo a zároveň zabezpečenie spravodlivej a stabilnej bezpečnostnej siete pre pracovníkov, ktorí môžu dočasne stratiť prácu.

„Opatrenia v oblasti klímy by sa nemali vnímať ako prekážka hospodárskeho rastu, ale ako podnet na oddelenie hospodárskeho rastu od emisií a následné zlepšenie práv a úsilie o odstránenie chudoby,“ dodáva.

insider.com
Uložiť článok

Najnovšie články