V živote si každý z nás prejde stratou, s ktorou sa musí vyrovnať.

Neexistuje človek, ktorý by sa niekedy v živote nemusel vyrovnávať s nesmierne ťažkou stratou, či už ide o smrť blízkej osoby, rozvod alebo iné náročné situácie. Smútok zvláda každý svojským spôsobom a každý ho prežíva s inou intenzitou. Takmer vždy však prechádza siedmimi za sebou idúcimi štádiami.

Článok pokračuje pod videom ↓

Fáza šoku

Keď sa o strate dozvieme, väčšinou nastáva fáza šoku. Nedokážeme uveriť, že niečo také sa skutočne mohlo stať a strata sa týka práve nás. Dochádza k istému otupeniu, kedy sú nám vlastné emócie akoby vzdialené. Táto fáza však zvyčajne netrvá dlho a po nej nasleduj fáza popretia.

Fáza popierania

Fáza popretia je najvýraznejšia v prípadoch, keď k strate dôjde náhle, napríklad pri autonehode alebo pri náhlom úmrtí, s ktorým sme nerátali a neboli sme na stratu pripravení. Jedinec má pocit, že to, čo prežíva, nemôže byť skutočné, a je to len zlá nočná mora. Prechádzať si touto fázou je v poriadku, nezdravé však je, ak sa človek v tejto fáze zasekne a dlhodobo si odmieta udalosti pripúšťať.

unsplash.com

Fáza hnevu

Ak človek prekoná fázu popretia, nasleduje fáza hnevu. Hnev je v prípade straty prirodzená emócia a človek si kladie otázky, prečo sa niečo také stalo práve jemu a uvažuje nad tým, aké to je nespravodlivé. V prípade smrti si človek neraz kladie za vinu, že včas nereagoval, nepostrehol blížiacu sa stratu a nemohol milovanú osobu zachrániť. Dôležité je v tejto fáze nájsť spôsob, ktorým svoj hnev zmiernime.

Fáza viny

Táto fáza sa nemusí objaviť, zvyčajne však po prekonaní hnevu nasleduje fáza viny, kedy jedinec uvažuje nad tým, čo všetko mohol urobiť, aby k strate nedošlo, ale neurobil to. Myslíme si, že keby sme konali ináč, milovaná osoba by ešte mohla žiť. Odmietame pripustiť, že niekedy veci jednoducho nedokážeme ovplyvniť. V tejto fáze je dôležité pokúsiť sa nahliadnuť na veci z inej perspektívy. Práve to nám pomôže pocitu viny sa zbaviť.

Fáza vyjednávania

Fáza vyjednávania je jedna z najzvláštnejších fáz. Človek sa v tejto fáze neraz prihovára Bohu, vesmíru alebo akejkoľvek vyššej moci a pokúša sa „vyjednať si“ zmiernenie bolesti zo straty alebo jej úplné odstránenie. Jedinec sľubuje, že za odmenu bude robiť všetko inak a bude lepším človekom. Napríklad, manželia pred rozvodom neraz sľubujú, že sa polepšia, ak dostanú ešte jednu šancu. Veriaci zas možno sľubujú, že budú lepšími veriacimi, ak im bude pridelená moc vyliečiť blízkeho umierajúceho.

unsplash.com

Fáza depresie

Táto fáza sa vyznačuje hlbokým smútkom, ktorý si však netreba mýliť s klinickou depresiou. Ide zvyčajne o prechodné obdobie, kedy jedinec už viac nevyjednáva ani nepociťuje hnev. Plne si uvedomuje stratu a aj to, že ju už nedokáže nijakým spôsobom zvrátiť.

Fáza prijatia

Jednotlivé fázy prežíva každý odlišným spôsobom, ak ste však dospeli k fáze prijatia, znamená to, že ste na dobrej ceste k vyliečeniu. Jedinec je schopný opäť normálne fungovať a je schopný vnímať aj svetlé stránky života.

Strata nikdy nie je jednoduchá, vedzte však, že na konci tunela je vždy svetlo a po bolesti zo straty nasleduje vyliečenie a nádej, aj keď sa to tak nezdá. Dbajte na to, aby ste týmito fázami neprechádzali sami, ale aby ste vždy mali pri sebe ľudí, ktorí vám sú oporou.

Pozri aj: Ľudia si neuvedomujú, že týchto 10 vecí robíte, pretože sa dostávate z depresívnej etapy života

learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov