Foto: pexels.com

O tom, že drogy na nás majú nepriaznivý vplyv, sa učíme už od základnej školy.

Návykovým látkam totiž holduje čoraz viac ľudí, a to napriek najrôznejším varovaniam. Závislým sa človek môže stať v podstate od čohokoľvek, či už je to látková či nelátková závislosť. Aké sú však tie najnebezpečnejšie a najviac návykové substancie na svete?

Hodnotiaca škála

V roku 2007 dali dokopy hlavy odborníci na závislosti z rôznych oblastí a zostavili zoznam tých najviac návykových substancií na svete. Svoje zistenia následne publikovali v časopise Lancet. Ako bol tento zoznam vytvorený? Odborníci najprv vytvorili škálu, vďaka ktorej mohli danú substanciu ohodnotiť. Hodnotili napríklad to, do akej miery je látka škodlivá pre telo a do akej miery je možné predávkovanie sa.

Následne zisťovali priemerné hodnoty troch zvolených vlastností, a to pôžitok, ktorý osoba užitím látky získa, psychologickú závislosť, teda podráždenosť a abstinenčné príznaky pri neprítomnosti substancie a napokon fyzickú závislosť, teda telesné symptómy, akými sú napríklad bolesť hlavy alebo nevoľnosť.

Foto: unsplash

Ako vyzerá zoznam?

Následne bola každá návyková látka ohodnotená na škále od 0 do 3, pričom 3 znamená, že látka je návyková v najvyššej možnej miere a 0 znamená najnižšiu návykovosť látky. Ako teda vyzerá zoznam piatich najviac návykových látok na svete?

  1. Heroín – získal najvyššie skóre, 3 body
  2. Kokaín – získal skóre 2,4
  3. Nikotín – získal skóre 2,2
  4. Barbituráty – získali skóre 2
  5. Alkohol – získal skóre 1,9

Nové kritériá

V roku 2010 odborníci tento zoznam prehodnotili a návykové látky zoradili opäť, tentoraz však podľa nových kritérií. Tie hodnotili nielen to, akú škodu napácha látka na tele užívateľa, ale aj to, aké škody následne napácha závislý jedinec na svojom okolí, napríklad na svojej rodine či blízkych priateľoch.

Tentoraz bolo hodnotených 20 návykových látok a hodnotilo sa 16 kritérií. 9 z nich sa týkalo škôd, ktoré návyková látka napácha na užívateľovi a 7 kritérií sa týkalo škôd, ktoré na svojom okolí napácha závislý jedinec, ako napríklad finančná či psychická ujma, ale aj sklon ku zvýšenej kriminalite či zničené osobnostné vzťahy.

Foto: unsplash

Prekvapenie na prvom mieste

Tentoraz boli návykové látky hodnotené na 100 bodovej škále, no výsledky ukázali, že nový zoznam sa až tak nelíši od toho, ktorý bol vytvorený v roku 2007. Pre závislého jedinca boli najškodlivejšie návykové látky, ako napríklad heroín, kokaín a metamfetamín.

Situácia sa však zmenila, pokiaľ bol hodnotený dopad, aký majú návykové látky na okolie jedinca. V takom prípade boli ako najviac škodlivé hodnotené návykové látky ako alkohol, heroín a kokaín. Závery odborníkov sú teda také, že najhoršou návykovou látkou so 72 bodmi zo 100 sa stal alkohol.

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )