Photo by Keagan Henman on Unsplash

Spoločnosť sa neustále mení, no niektoré javy ostávajú prítomné stále.

Či si to priznáme alebo nie, mačovia sa vyskytujú v každej kultúre. Ešte aj dnes veria, že ženy sú menejcenné, menej inteligentné a slabšie. V súčasnej dobe dokonca prevláda názor, že mačovia ženy nenávidia a myslia si, že ženy by nemali mať rovnaké práva ako muži. Napríklad v pracovnom prostredí sa muži často vnímajú ako oprávnení na vedúcu pracovnú pozíciu, aj keď žena má rovnaké práva a schopnosti, ako oni.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sa teda prejavuje moderný mačo?

Povýšenecký postoj

Aj mačo modernej doby si myslí, že žena nemôže byť rovnako inteligentná, ako muž. Verí, že ženy nie sú súce na to, aby samé za seba rozhodovali, poveruje ich preto len jednoduchými úlohami a neraz ich využíva ako slúžky.

Tradičné hodnoty

Mačovia nemusia svoje názory a postoje prejavovať otvorene, veria však, že muži sú nadradení. Držia sa tradičných hodnôt, aké boli badateľné v rôznych kultúrach naprieč dobami. Napríklad veria, že miesto ženy je za sporákom a pri upratovaní. Žena by podľa nich nemala mať nárok na slobodu a na prejavenie vlastnej individuality.

Foto: unsplash

Komentáre týkajúce sa ženského tela

Okomentovať niekoho výzor nie je v dnešnej dobe až také výnimočné správanie, mačovia však opakovane zdieľajú svoje názory týkajúce sa ženského tela. Veria totiž, že pre ženu je výzor nesmierne dôležitý, avšak najmä preto, lebo sa má mužovi páčiť. Pre mača má výzor ženy zásadný význam, len so ženou podľa svojich predstáv si vie predstaviť vzťah a možno splodenie potomstva.

Neustále narážky

Ako sme už spomenuli, moderní mačovia zastávajú názor, že žena má byť najmä v domácnosti. Neraz sa odvolávajú na názor, že úlohou ženy je uspokojiť mužove potreby, rodiť deti a starať sa o domácnosť. Muž sa má zatiaľ starať o príjem a má byť autoritou, tak pre ženu, ako aj pre deti.

Foto: unsplash

Kritika

Hádam najvýraznejšou črtou moderného mača je fakt, že neznesie ženu vo vedení. Mačovia si myslia, že ženy by za žiadnych okolností nemali obsadzovať vedúce pozície. Myslia si, že ženy na to nemajú schopnosti a ani práva a na chyby, ktoré ženy robia, sú oveľa citlivejší ako na chyby, ktoré robia v rovnakej pozícii muži.

Napriek tomu, že mnoho ľudí bojuje za rovnaké práva pre každého, v mnohých kultúrach sa mačovia vyskytujú stále.

exploringyourmind
Všetko začína v tvojej hlave
Uložiť článok

Viac článkov