Foto: Pixabay

V nemeckom kine v meste Mainz sa nefajčí už 15 rokov. Napriek tomu dýchate látky z cigariet.

Asi nikomu netreba zdôrazňovať škodlivosť fajčenia. Takisto sú známe negatívne účinky aj pasívneho fajčenia, no v poslednom období sa začalo veľa hovoriť aj o fajčení, ku ktorému sa dostanete, aj keď sa vyhýbate miestam, kde si ľudia bežne cigaretu doprajú. 

Cigaretový dym sa totiž dostane na mnohé povrchy a nevyhýba sa ani pokožke či oblečeniu. Stačí teda, ak je vo vašej blízkosti človek, ktorý predtým fajčil a ak sa spolu nachádzate v uzavretom priestore, nechcene vdychujete zlúčeniny nachádzajúce sa v cigaretovom dyme.

Ako píše bristký The Guardian, nemeckí vedci sa rozhodli otestovať, či dokážu takéto „terciárne“ fajčenie zmerať. Vybrali si kino v meste Mainz, kde sa už 15 rokov nefajčí, čo im poskytlo dobrý priestor na výskum. Vedci začali merať koncentrácie škodlivých látok v ovzduší kinosály a zistili závažné skutočnosti.

35 tabakových látok

Merali škodlivé látky v ovzduší počas štyroch dní a počas rôznych predstavení. Namerali až 35 látok spojených s fajčením tabaku, vrátane nebezpečného formaldehydu či benzénu.

Foto: Pxfuel

Najhoršie boli merania pri filmoch prístupných od 16 rokov. Pri nich vedci zistili hodnoty, ktoré boli najvyššie a po prepočítaní to prirovnali k tomu, ako keby divák v kine dýchal počas premietania dym z 10 cigariet.

Pri filmoch určené pre mladšie či detské publikum, boli tieto koncentrácie pochopiteľne nižšie, aj keď aj tu boli prítomné.

Zachytáva sa všade

Cigaretový dym sa zachytáva na pokožke či oblečení a tak, aj keď sa vo vnútri nefajčí, z týchto povrchov sa uvoľňuje do ovzdušia. Aj keď nie sú známe negatívne dôsledky takého inhalovania, určite nebudú zdraviu prospešné.

Štúdia sa síce týkala kina, kde sa na jednom mieste v určitom čase zdržiava viac ľudí, podobné výsledky meraní vedci predpokladajú aj na iných miestach, napríklad v baroch či kaviarňach.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )