Foto: Unsplash

Každý nefajčiar aj fajčiar vie, že cigarety sú škodlivé.

Fajčenie je jeden z najhorších zlozvykov, aké existujú. Napriek tomu, že všetci vedia, čo cigarety spôsobujú, sa ich ročne vyfajčí až 5 biliónov. Cigarety však nie sú toxické iba vtedy, keď sú fajčené, ako ukazuje nová štúdia. Aj po ich uhasení produkujú celý rad chemických látok, ktoré smerujú do ovzdušia.  

14 % nikotínu za 24 hodín

Pre mnohých fajčiarov končí inhalácia uhasením ohorku v popolníku. No nová štúdia vykonaná pre americkú Správu potravín a liečiv (FDA) zistila, že iba za prvých 24 hodín po vyfajčení uhasený ohorok vyprodukuje a uvoľní do ovzdušia 14 % nikotínu, koľko sa pôvodne uvoľnilo z cigarety pri fajčení. No tým to nekončí.

Ako uvádza portál Science Alert, väčšina ďalších chemikálií sa uvoľní do jedného dňa od vyfajčenia, nikotín a triacetín, čo je plastifikátor v cigaretových filtroch, sa uvoľňujú ešte niekoľko dní potom. Po piatich dňoch od dofajčenia sa uvoľní z ich objemu iba polovica.

Foto: Unsplash.com

Bol som z toho prekvapený,“ uviedol environmentálny inžinier Dustin Poppendieck z Národného inštitútu pre štandardy a technológie.

Doteraz sa veľká pozornosť venovala najmä fajčeniu ako takému, alebo pasívnemu fajčeniu, či usádzaniu škodlivín z dymu na stenách v bytoch, no podľa autorov štúdie, by sme sa mali zaoberať aj týmto ďalším aspektom fajčenia.

Vyfajčili 2 100 cigariet

Aby na toto vedci vôbec mohli prísť, uskutočnili pokus.  Do uzavrenej oceľovej komory umiestnili až 2 100 kusov práve dofajčených ohorkov. Tie, samozrejme, vedci vrámci pokusu nefajčili, ale vytvorili stroj, ktorý napodobňoval fajčenie ľudí robotickými pohybmi.

Keď boli ohorky umiestnené do komory, začalo meranie. Celkovo sa skúmalo 8 rôznych chemikálií, z ktorých 4 chce FDA zistiť, či sú škodlivé alebo len potenciálne nebezpečné.

Triacetín nie je síce označovaný za škodlivý, no neodparuje sa ľahko, a tak je dobrým indikátorom toho, ako sa rozkladajú ďalšie chemikálie nachádzajúce sa vo filtroch.

Vyššia teplota = viac chemikálii

Vedci testovali ohorky pri rôznych teplotách, vlhkosti a zisťovali, ako sa odparovanie mení. Keď bola teplota v miestnosti vyššia, tak sa chemické látky z ohorkov odparovali rýchlejšie.

Ak teda v praxi niekto nechá počas letných horúčav ohorky v popolníku niekoľko dní, môže sa stať, že z ohorku sa uvoľní rovnaké množstvo nikotínu do ovzdušia ako pri fajčení.

Pixabay

Ani o tom neviete a škodíte iným

Mnohí ľudia napríklad v aute, keď vezú deti, tak nefajčia. No majú plný popolník ohorkov, a tak deti inhalujú nikotín pri jeho prirodzenom odparovaní, uvádza Poppendieck. Rovnaké je to aj v domácnostiach, kde sa popolník nevysýpa často a nachádza sa vo vnútri bytu.

Aby ste aspoň nejako predišli nežiadúcim účinkom, je dôležité sa ohorkov čo najskôr zbaviť a vyhodiť ich do odpadu mimo ľudí. Inou alternatívou je umiestňovanie ohorkov do vzduchotesnej nádoby. Najlepším riešením je, samozrejme, nefajčiť.

Autori použili v experimente iba jednu značku cigariet a tak neexistuje štúdia na porovnanie. No je veľmi pravdepodobné, že výsledky by boli veľmi podobné, ak nie rovnaké aj pri iných cigaretách.

V každom prípade, aj táto štúdia je ďalším veľkým dôvodom na to, prečo nefajčiť.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )