Foto: MovieStilDB

Poznáte históriu starovekého Grécka?

Dejiny Grécka sú základom kultúry Európy. Veď aj náš samotný kontinent je dostal pomenovanie z gréckej mytológie. Staroveké Grécko, to bolo tiež miesto zrodu demokracie, filozofie, ale aj kultúry či architektúry. Ako dobre poznáte jeho dejiny? Otestujte sa.

Ako sa volal otec kráľa Alexandra Veľkého?

Berthold Werner, Public domain, via Wikimedia Commons

Otcom Alexandra Veľkého bol kráľ Macedónie Filip II.

Kde sa nachádzal palác Knóssos, kde mal byť podľa mytológie labyrint, v ktorom žil Minótauros?

Public Domain

Knóssos bolo stredisko minojskej civilizácie na severnom pobreží Kréty, 5 km juhovýchodne od Herakleionu.

Čo sa dialo pri črepinovom súde?

Pixabay

Ostrakizmus alebo črepinový súd bol postup hlasovania v starovekých Aténach, pri ktorom mohol byť aténsky občan vyhnaný z aténskeho mestského štátu až na 10 rokov. Ostrakizmus zaviedli ako ochranu proti tyranii a bol prostriedkom politického boja. Nebol trestom, postihnutému občanovi nezabavili ani majetok a mohol si najať prostredníka na jeho spravovanie. Po 10 rokoch sa smel bez ujmy vrátiť naspäť.

V akom vzťahu boli medzi sebou filozofi Sokrates a Platón?

Raphael, Public domain, via Wikimedia Commons

Sokrates bol učiteľom Platóna a ten učiteľ Aristotela.

Ako sa volá hlavný chrám na Akropole v Aténach?

Pixabay

Parthenón bol hlavným chrámom antických Atén. Bol zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Postavili ho v rokoch 447 – 438 pred Kr. na aténskej Akropole, kde môžeme jeho trosky vidieť dodnes.

Akému bohovi bol zasvätený Rodoský kolos?

Ilu: Maarten van Heemskerck [Public domain], via Wikimedia Commons

Obyvatelia Rodosu postavili kolos ako výraz vďaky Héliovi za jeho pomoc, že sa ubránili invázii. Kolos zničilo zemetrasenie, no ešte mnoho rokov zostali jeho ruiny nedotknuté. Až v roku 653 napadli Rodos islamské vojská a kusy Kolosu odviezli a pravdepodobne roztavili.

Kto viedol grécke vojská v bitke pri Termopylách?

MovieStilDB

Leónidas I. sa preslávil svojou hrdinskou smrťou v bitke pri Termopylách.

V ktorom roku sa konali prvé olympijské hry?

TASR/AP

Prvá známa olympiáda sa konala v roku 776 pred Kr. a je zároveň prvou datovanou udalosťou gréckych dejín a počiatkom gréckeho kalendára.[

Ktorý štýl z troch základných architektonických štýlov starovekého Grécka je na obrázku?

Public Domain

Iónsky sloh sa vyhranil pravdepodobne v maloázijskej architektúre iónskych gréckych osád. Možno ho doložiť už v 6. storočí pred Kr., ale až o storočie neskôr sa dostáva na pevninu európskeho Grécka.

Ako sa volá najstarší známy grécky epický básnik, podľa starovekého podania autor eposov Iliada a Odysea – najstarších pamiatok starogréckej mytológie?

British Museum, Public domain, via Wikimedia Commons

Homér je azda najznámejšou osobnosťou gréckeho umenia. Obdobie jeho života sa kladie do časového intervalu 12. až 7. stor. pred Kr.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )