Foto: Adam Žovinec

Adam si štúdium medzinárodného obchodu v Holandsku nevie vynachváliť.

Rozhodnúť sa pre štúdium v zahraničí je pre mladého človeka mnohokrát veľmi odvážnym krokom, ktorý však môže priniesť množstvo pozitívnych životných skúseností. Svoje o tom vie aj Adam Žovinec, ktorý sa na univerzitu v holandskom Leeuwardene dostal aj vďaka splupráci s agentúrou Cambridge Study. 

V rozhovore s Adamom sa dozviete aj:

  • prečo odišiel na vysokú školu do Holandska;
  • aký je prístup tamojších učiteľov v porovnaní so Slovenskom;
  • v čom je výučba odlišná a výnimočná;
  • aké sú jeho mesačné výdavky.

Čo ťa najviac ovplyvnilo v rozhodnutí, že chceš študovať vysokú školu v zahraničí?

Najviac ma lákala možnosť študovať spôsobom, ktorý na Slovensku nie je dostupný. Okrem univerzít ako akademických a vedeckých inštitúcií sú v Holandsku aj univerzity aplikovaných vied, kde študujem ja a na tomto type škôl sa kladie dôraz na praktické vyučovanie.

Foto: Adam Žovinec

Štúdium je organizované v blokoch, v ktorom preberáme jeden predmet a k nemu pripravujeme praktické projekty. Tiež ma veľmi lákala možnosť vycestovať a žiť v cudzine.

Prečo si si vybral práve Holandsko?

Po Brexite sa v mojom pohľade Holandsko stalo najperspektívnejšou krajinou pre anglicky hovoriacich ľudí. Pokiaľ človek rozpráva dobre po anglicky, tak v Holandsku neexistuje jazyková bariéra. V rámci EÚ platí veľa dokumentov aj v Holandsku, napríklad, keď som sa registroval na mestskom úrade, dostal som formulár v slovenčine.

Platí sa na tvojej univerzite školné? Fungujú tam nejaké granty alebo štipendiá pre zahraničných študentov?

Áno, školné sa platí 2200€ za rok (dva semestre), ale prvý rok je za polovicu. Toto sa týka študentov z EÚ, študenti mimo EÚ platia podstatne viac, až 8 000 € ročne. Granty sa dajú získať od vlády, ja napríklad poberám grant na poistenie, ktoré si musím platiť, pretože pracujem na čiastočný úväzok.

Foto: Adam Žovinec

Takisto sa dajú získať granty na bývanie alebo všeobecný príspevok na život. Podmienky na získanie takéhoto grantu sú dané holandskou legislatívou a pri ich získaní sú holandské úrady nápomocné.

Ako prebiehali prijímacie skúšky?

Naša univerzita prijímacie skúšky neorganizuje. Poslal som maturitné vysvedčenie preložené do angličtiny, vysvedčenie z posledného ročníka a B2 certifikát z angličtiny, platí však aj B2 maturita. S nájdením školy, štúdia a spracovaním prihlášky mi pomáhala agentúra Cambridge Study.

Už druhý rok študuješ medzinárodný biznis. Čo ťa na výučbe tohto odboru zatiaľ zaujalo najviac?

Najviac ma asi zaujala možnosť vzdelávať sa praktickým spôsobom a nielen na úrovni teórie. V prvom ročníku som pracoval na štyroch projektoch v spolupráci s reálnymi firmami a osobami mimo školy, čo bola úžasná skúsenosť a naučil som sa oveľa viac, ako len pri teoretickej výučbe.

Je prístup vyučujúcich odlišný od toho, ako si bol zvyknutý na Slovensku?

Určite, kladie sa oveľa zvýšený dôraz na jednotlivca, jeho profesionálny, ale aj osobný rozvoj. Často sú našimi vyučujúcimi úspešní ľudia z praxe. Holandská kultúra medzi vyučujúcimi a študentmi je veľmi pohodová.

Foto: Adam Žovinec

V škole oslovujeme profesorov po menách, máme možnosť sa s nimi neformálne stretnúť v lobby priestoroch školy, kde môžeme spoločne diskutovať. Často s nimi aj vtipkujeme, neberú sa priveľmi vážne a podľa mojich skúseností sú mimoriadne nápomocní. Chcú, aby sme uspeli najlepšie, ako sa dá.

Na Slovensku je zvykom, že vysoké školy dbajú na memorovanie poučiek, pričom v zahraničí sa stavia na kritickom myslení a diskusii. Ako to máš na tvojej univerzite?

Úplný opak, dôraz sa kladie na pochopenie učiva a nie mechanické zapamätanie. Výučba a skúšky sú nastavené tak, aby žiak pochopil, čo sa naučil. Kritické myslenie je stavané do popredia v každej oblasti môjho štúdia, diskusia je takisto podporovaná.

Foto: Adam Žovinec

Okrem toho mám osobného kouča, s ktorým preberám všetko ohľadom štúdia, silné a slabé stránky v štúdiu a možnosti zlepšenia sa. Rovnako majú študenti vplyv aj na podmienky štúdia, každý ročník má svojho zástupcu na univerzite, ktorému adresujú svoje pripomienky a škola sa snaží vychádzať študentom v ústrety.

Ako by si opísal tamojší študentský život mimo školy?

V skratke by som asi povedal, že to tu žije. V Holandsku je veľké množstvo študentov a Holanďania sú veľmi tolerantní a sami sa radi zabávajú. Mesto Leeuwarden, v ktorom žijem, má veľkú študentskú populáciu, zhruba 20%, takže vždy sú v baroch a kaviarňach mladí ľudia. S jazykom tiež nie je problém, Holanďania sú veľmi ochotní prehodiť sa do angličtiny.

Aké sú tvoje náklady na život? Bývaš na internáte?

Prvý rok som býval na internáte, ale teraz bývam v prenajatom dome, mám vlastnú izbu a zdieľam kúpeľňu so štyrmi ďalšími študentami. Základné životné náklady sú pre mňa zhruba 800 € mesačne, z čoho skoro polovica je ubytovanie, ostatné sú bežné denné náklady.

Foto: Adam Žovinec

K tomu treba pripočítať náklady na literatúru, letenky a podobne. Momentálne si dokážem uhradiť asi 400-500 € mesačne sám prácou popri škole. Pracujem pre marketingové oddelenie na mojej univerzite, zaoberám sa ľudskými zdrojmi a internou administráciou. Zvyšok výdavkov mi prispievajú rodičia.

Čo by si odporučil mladým ľuďom, ktorí možno v tejto chvíli zvažujú štúdium v zahraničí?

Určite môžem odporučiť štúdium v zahraničí. Ak máte dobrú angličtinu, je to o dosť ľahšie. Najzložitejšie pre mňa bolo cestovať s toľkými kuframi. Skúsenosti, ktoré som tu získal, sú pre mňa nenahraditeľné a dávajú mi široké spektrum možností v rámci ďalšieho štúdia a zamestnania.

Ak vás zaujíma štúdium v zahraničí rovnako, ako kedysi Adama, 7. novembra sa uskutoční tretí ročník bezplatného veľtrhu #ŠtúdiumBezHraníc od agentúry Cambridge Study. Zástupcovia škôl z Veľkej Británie, Dánska a Holandska tam poskytnú všetky potrebné informácie a zodpovedajú prípadné otázky. Registrácia na toto podujatie je možná na webstránke veľtrhu #ŠtúdiumBezHraníc

Študenti sa môžu bezplatne zaregistrovať a absolvovať niektorý z 12 prezentácií primárne určených štúdiu na univerzitách a stredných školách v zahraničí. Prezentácie sú vedené priamo zástupcom školy. Súčasťou tohto unikátneho veľtrhu budú aj doplnkové prezentácie. Veľtrh sa bude konať v Twin City C, Mlynské Nivy osobne, študenti sa však budú môcť pripojiť aj online.

Najnovšie články