Ilustračná snímka: Unsplash

Ako si poradíte s otázkami z kvízu?

Hranice krajín, pomyselné čiary medzi dvomi štátmi, sú neodmysliteľnou súčasťou geografie aj politiky. Ich vývoj a súčasný stav je ovplyvnený nielen prirodzenými prekážkami ako hrebene hôr, brehy jazier či morí, ale aj umelými, ktoré závisia od vojen alebo politických rozhodnutí. Európske krajiny prešli v priebehu posledných 100 rokov výraznými premenami. Dokážete správne určiť, s ktorými štátmi susedia?