kvíz pramenie riek

Ilustračná snímka: Unsplash

Ako si poradíte s dnešným kvízom?

Rieky vo svete plnia rôzne účely. Od počiatku ľudstva si obyvateľstvo budovalo osídlenia na brehu riek a dodnes väčšina miest či obcí susedí s prírodným vodným tokom. V súčasnosti sa väčšie rieky využívajú na prepravu alebo výrobu elektrickej energie. K tomu všetkému sa musí na určitom mieste našej planéty nachádzať prameň, vďaka ktorému sa môžu svetové rieky vydať na svoju púť. Dokážete správne odpovedať na otázky z dnešného kvízu?

Najnovšie články